Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Uit binnen- en buitenland kwamen er deze week lange artikelen binnen over roofkunst. ‘Schande dat deze roofkunst in het museum mag blijven hangen’ was de kop bij een stuk van Wesley Fisher en Anne Webber (8/12). Het stuk verwees naar een schilderij van Kandinsky dat in het Stedelijk Museum in Amsterdam mag blijven hangen. Volgens de auteurs heeft het belang van dit werk voor het museum ten onrechte een rol gespeeld.

In de krant van maandag 10 december reageerde Alfred Hammerstein namens de Restitutiecommissie: de kritiek was volgens hem „suggestief” en berustte „niet op feiten”. Het is niet het laatste artikel over dit onderwerp. De gemoederen zijn hoog opgelopen sinds twee weken geleden op een conferentie in Berlijn het Nederlanse roofkunstbeleid veel kritiek kreeg. Vele experts en betrokkenen schreven naar de krant; onder anderen een voormalig secretaris van de Restitutiecommissie die nu promoveert op ‘Recht en onrecht in roofkunstkwesties’ (Evelien Campfens), een advocaat uit Canada die zelf actief achter roofkunst aangaat en daar dan erfgenamen bij zoekt (James Palmer), en een oud-onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Gerard Aalders).

Op de oud-voorzitter van de Restitutiecommissie na hadden ze allemaal onversneden kritiek op Hammerstein. Volgens Palmer was zijn betoog zelfs „clearly anti-Semitic”. Palmer schreef dat de verzoekersgeen „nauwe band met dit schilderij” hadden, wat volgens Palmer betekent dat hij beweert dat de verzoekers alleen zijn geïnteresseerd in het geld dat ze kunnen verdienen met het schilderij.

In de krant van maandag, dit weekend al online, publiceren we het artikel van advocaat Gert-Jan van den Bergh (‘Nederland is met roofkunst op de verkeerde weg’).

De stukken die niet worden gekozen voor publicatie voeden in ieder geval de kennis van verslaggever Arjen Ribbens die dit onderwerp in de gaten blijft houden.