Grote toename medicijntekorten

Generieke medicijnen Interne cijfers van de belangrijkste groothandel tonen dat tekorten van generieke geneesmiddelen dit jaar bijna verdubbelden.

Geneesmiddelentekorten zijn een groeiend probleem in Nederland. Zowel de industrie als de politiek ziet in grotere voorraden een logische oplossing, maar vooralsnog wil niemand voor de kosten opdraaien.

Uit interne analyses van Mosadex, de grootste farmaceutische groothandel, waarover NRC beschikt, blijkt dat in oktober van dit jaar meer dan 600 generieke receptgeneesmiddelen niet leverbaar waren. In januari bedroeg dat aantal nog 340, daarvóór schommelden de tekorten rond de 200. Een middel telt als tekort voor Mosadex als het zeker vier weken niet leverbaar is. Volgens de groothandel is dat de termijn waarbij serieuze problemen voor patiënten ontstaan.

Generieke medicijnen zijn geneesmiddelen waarop geen patent rust en die door meerdere fabrikanten worden gemaakt. Ruim driekwart van de in Nederland via de apotheek verstrekte medicijnen is generiek.

Marktpartijen wijzen internationale ontwikkelingen aan als belangrijke oorzaak van de groeiende tekorten, waar ook het buitenland last van heeft. Mondiale prijsdruk en scherpe concurrentie zouden ertoe hebben geleid dat Aziatische grondstoffenproducenten en medicijnenfabrieken fuseren of de deuren sluiten. Daardoor zijn Europese fabrikanten afhankelijk van een steeds kleiner aantal leveranciers. Dat maakt de keten kwetsbaar.

Daarbij komt dat fabrikanten, groothandels en apothekers te kleine voorraden aanhouden om tekorten langdurig op te vangen. Volgens de industrie maken de relatief lage prijzen in Nederland als gevolg van het preferentiebeleid het aanhouden van voorraden, hoewel goedkoop, onaantrekkelijk. Geneesmiddelen zijn beperkt houdbaar. Een lading moeten vernietigen is kostbaar bij deze lage winstmarges. Verzekeraars en minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) spreken tegen dat prijzen in Nederland té laag zouden zijn.

Industrie en politiek zijn het er desondanks over eens dat grotere voorraden de oplossing zijn voor tekorten. Vraag is alleen wie die moet betalen. Minister Bruins gaat onderzoeken of hij partijen kan verplichten tot grotere voorraden, maar spreekt zich niet uit over wie de kosten moet dragen.

Lees ook: Iedereen wijst naar de ander bij pillentekorten