Brieven

Brieven 15/12/2018

Gele hesjes

Net kleine kinderen

Gele hesjes doen mij lachen. Gênant, maar ik kan er niks aan doen. C’est plus fort que moi! Wie zijn ze eigenlijk? De middenklasse die zich niet meer gehoord en gemarginaliseerd voelt? Mensen voor wie het vooruitgangsideaal geen werkelijkheid meer is? Het gaat voornamelijk om mensen die zowel de ongelijkheid als Macron zat zijn en een verband zien tussen die twee. Macron wordt gezien als de president van de rijken. In het land van égalité et fraternité is dat extra pijnlijk, maar Macron heeft de ongelijkheid niet verergerd. Bovendien heeft hij al concessies gedaan. Zo is het minimumloon verhoogd. Tevergeefs. De demonstranten ruiken bloed. De gele hesjes bevestigen dat opstand in het Franse DNA zit.

Behalve de vertegenwoordigers van de ‘verloren’ middenklasse die haar positie ziet wankelen en de jeugd uit de verwaarloosde banlieues (twee groeperingen met een legitieme agenda) bestaat de gele-hesjesbeweging uit relschoppers, Marine Le Pen-stemmers, en andere extreem-rechtse groeperingen. Ça fait peur! Wat de gele hesjes op een pijnlijke manier blootleggen, is hoe onbestuurbaar en onredelijk Fransen zijn. Macron is een dik jaar geleden gekozen (boven Marine Le Pen) omdat hij niet van het politieke establishment was, vernieuwing belichaamde, en een nieuw elan wilde geven aan een land dat al decennia stagneerde. Wat is een jaar daarna overgebleven? Niks. Fransen zijn net zoals kinderen bij de bakker. Zij kiezen een appelflap boven een pain au chocolat. Na de laatste hap te hebben genomen, balen zij van hun keuze en gaan ze huilen omdat zij eigenlijk de pain au chocolat willen. Verwende jochies zijn het.

Ik moet toegeven dat de woede deels terecht is. Globalisering ‘werkt’ niet voor iedereen en de ongelijkheden blijven problematisch in Frankrijk. Maar wat heeft dat te maken met auto’s stelselmatig in de fik steken en winkelruiten vernielen? De ‘gele’ hesjes doen mij lachen vanwege de groteske omvang en het absurde tafereel. Het is als het kijken naar een slechte serie: overdreven, matig geacteerd en voorspelbaar. Ik schaam mij voor mijn land. Voor mijn oorsprong. Mag ik een Nederlands paspoort?

Edelherten

Schokkende foto’s

Bedankt voor het plaatsen van het artikel Eerste edelherten Oostvaardersplassen afgeschoten op de site in de rubriek In beeld (10/12). Met name dank voor het plaatsen van het beeldmateriaal, hoe schokkend dat ook is (althans voor mij). Ik denk dat het goed is dat mensen zien wat het betekent om dieren af te schieten. Het is hartverscheurend en compleet respectloos, want van gelijke strijd is geen sprake.

Ik vind het nog erger dat mensen, een soort die zich wereldwijd heeft verspreid met een omvang van meer dan zeven miljard, acht te moeten oordelen dat er geen plek is voor 1.800 herten. Wij zouden ons als soort diep moeten schamen.

Dale Chihuly

Onbekend?

Arjen Ribbens schrijft over Dale Chihuly dat hij een in Europa onbekende kunstenaar is (Chihuly laat duizend glazen bloemen bloeien in Groningen, 14/12). Chihuly is echter allerminst onbekend in ons land. Miljoenen mensen hebben zijn werk al gezien. Op Schiphol wordt de WTC-passage naar de parkeergarages vrijwel geheel geflankeerd door een indrukwekkend werk van deze kunstenaar: de Niijima Floats, een verzameling kleurrijke glazen bollen waar water onder stroomt. En dat reeds sinds 1996!

Brexit

Referendum twee

De reacties op de uitslag van de vertrouwensstemming bij de parlementsfractie van de Conservatieve Partij zijn opmerkelijk. Met tweederde steun voor Theresa May, zou er onvoldoende mandaat voor haar zijn... Terwijl er in het referendum voor Brexit gekozen is met een nipte meerderheid (52 procent) van de stemmen!

De commissie-Remkes die gisteren rapporteerde over bestuurlijke vernieuwing beveelt een bindend referendum aan. Complexe vraagstukken lenen zich daar niet voor. Terecht stelt de commissie quota voor, waaraan een uitslag moet voldoen. De Britten zouden wat mij betreft een tweede referendum kunnen inzetten. De opties zouden dan moeten zijn: 1. Brexit moet hoe dan ook plaatsvinden. 2. Met de kennis van nu moet het Verenigd Koninkrijk lid blijven van de EU.

Stint

De benenwagen

TNO onderzocht de Stint en daaruit bleek dat het voertuig niet veilig is. De grootste bezwaren: de remweg is twee of drie keer langer dan wettelijk toegestaan; het voertuig kan zomaar versnellen en remmen; de bestuurder zit niet in een stabiele positie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2011 een negatief advies over de Stint genegeerd. Toenmalig minister Schultz vond nader onderzoek niet nodig.

In mijn beleving gaat men volledig voorbij aan het feit dat alle bij mij bekende vormen van personenvervoer zitplaatsen hebben met het gezichtsveld naar voren gericht, vaak in combinatie met een gordel.

De maximumsnelheid van de Stint is 17,2 km per uur, wat vergelijkbaar is met hard doorfietsen. Als je zijwaarts zit, niets ziet aankomen en slecht beveiligd wordt door een riempje in plaats van een driepuntsgordel, zonder steun in de rug en nek, is de schade niet te overzien als je met 17 km/u tegen iets opbotst.

Ouders weten geen alternatief voor de Stint. Mensen, wat dacht u van de benenwagen? Nu obesitas een groot probleem is en kinderen niet of nauwelijks buiten spelen, is een dagelijks wandelingetje van een paar kilometer geen verkeerde keuze. Mijn generatie liep altijd naar school. Ik kan u verzekeren: we zijn er niet slechter van geworden.