Akkoord op klimaattop in Katowice over milieumaatregelen

De bijna tweehonderd landen die het Parijs-akkoord uit 2015 hebben ondertekend, vergaderden in de Poolse stad over de invulling daarvan. De gesprekken duurden een dag langer dan verwacht.

De voorzitter van de klimaattop, Michal Kurtyka, maakt een vreugdesprong nadat het akkoord rond is gekomen.
De voorzitter van de klimaattop, Michal Kurtyka, maakt een vreugdesprong nadat het akkoord rond is gekomen. Foto Kacper Pempel/Reuters

De bijna tweehonderd deelnemers aan de VN-klimaattop in het Poolse Katowice hebben zaterdagavond een akkoord gesloten over de uitvoering van de klimaatafspraken van Parijs (2015). De landen spraken toen af er gezamenlijk voor te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius blijft.

Het akkoord kwam een dag later dan verwacht. Eigenlijk had het er vrijdag al moeten zijn, maar de onderhandelingen verliepen op sommige punten moeizaam. De landen vergaderden sinds begin deze maand over de definitieve invulling van het Parijs-akkoord.

Uitkomst van de onderhandelingen is volgens persbureau Reuters een document van 156 pagina’s, waarin de implementatie van de in Parijs gemaakte afspraken uiteen wordt gezet. Er staat bijvoorbeeld in hoe de deelnemers aan het akkoord verslag moeten doen van hun eigen inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Alarmerend rapport

Lees ook dit verslag van de top: Alles wat Parijs succesvol maakte, ontbrak in Katowice

Critici betwijfelen echter of het akkoord voldoende is. De onderhandelingen verliepen stroef, en een aantal landen liet duidelijk merken dat het nemen van maatregelen om het klimaat te sparen voor hen niet van harte gaat. Zo moesten de Verenigde Staten, Rusland, Saoedi-Arabië en Koeweit weinig hebben van een alarmerend rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Daarin staat dat de in Parijs afgesproken doelen nog niet ambitieus genoeg zijn. Landen moeten meer doen om de opwarming uiteindelijk te beperken tot 1,5 graad.

In Katowice werd vooral duidelijk dat de mooie afspraken uit Parijs moeilijk om te zetten waren in praktische veranderingen. Zo ruzieden de landen over de vraag of voor arme landen andere uitstootnormen moeten gaan gelden dan voor rijke landen. Het dreigende vertrek van de VS uit het gehele klimaatakkoord en de gelehesjesonrust in Europa riepen intussen de vraag op of er wel draagvlak bestaat voor diepgaande klimaat-maatregelen.

Toch zei de voorzitter van de klimaattop, de Pool Michal Kurtyka, na het sluiten van het akkoord dat de deelnemende landen “trots mogen zijn”. “Het is niet makkelijk om het eens te worden over een deal die zo gedetailleerd en technisch is. Maar met deze afspraken hebben jullie duizend kleine stapjes vooruitgezet.”