Privacywet

Toezichthouder krijgt bijna tienduizend privacyklachten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bijna tienduizend privacyklachten ontvangen sinds de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet eind mei. Dat heeft de toezichthouder donderdag bekendgemaakt. Ruim de helft van de klachten (56 procent) is inmiddels afgehandeld.

In bijna eenderde van de gevallen klaagden mensen over de schending van hun privacyrechten. Het ging dan vooral over bedrijven die geen inzage gaven in de persoonlijke gegevens die ze verzamelden of die een verwijderverzoek weigerden. Mensen moesten bijvoorbeeld eerst een kopie van hun identiteitsbewijs opsturen voordat zij inzage konden krijgen in hun gegevens. Dat is meestal in strijd met de privacywet.

Een ander deel van de klachten ging over organisaties die meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derden. De autoriteit geeft als voorbeeld een energiemaatschappij die mensen telefonisch benaderde op basis van persoonsgegevens die ze had gekocht van een bureau dat de gegevens weer had ontvangen van telecomproviders.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, noemt het „bemoedigend” dat mensen het er niet bij laten zitten als hun privacy wordt geschonden. (NRC)