Opinie

Onvoorspelbare gemeente hindert evenementen

Opinie

Vooral de kleinere evenementen in de stad hebben veel last van de manier waarop de gemeente omgaat met het aanvragen van vergunningen.

Een steeds langer wordende lijst aan eisen, specifieke regeltjes waar je aan moet voldoen ongeacht je evenement en niet tijdig geïnformeerd worden over je vergunning. Dit leidt vaak tot maanden van onzekerheid. Het is helaas normale kost voor de Rotterdamse evenementenorganisator.

Zo ging het vijfjarig jubileum van pop-up stadspark DÂK afgelopen zomer niet door, nadat een week voor het evenement de gevraagde vergunning niet werd verstrekt. De Geheime Tuin had vorig jaar zomer te maken met op het laatst veranderende voorwaarden. De Tuin mocht geen versterkt geluid produceren, waar het hele evenement juist om draait, en de eindtijd werd vervroegd. De organisatie zag zich genoodzaakt het evenement af te lasten.

Gelukkig komt het bij de meeste evenementen wel goed. Maar dit is vaak ondanks, en niet dankzij de gemeentelijke inzet. Evenementenorganisatoren horen vaak maanden niks en leven soms tot een dag voor het evenement in onzekerheid. Vervolgens zijn dit wel de evenementen waar de gemeente zelf reclame mee maakt voor Rotterdam.

Inflexibele gemeente

Aan de tekst van het gemeentelijk beleid ligt het niet. Dat is helder: „Initiatiefnemers met goede ideeën krijgen steun en begeleiding vanuit de gemeente.” De praktijk is weerbarstiger. Van organisatoren wordt een – soms onwerkbare – flexibiliteit verwacht, terwijl dit bij de gemeente zelf vaak ver te zoeken is.

Evenementenorganisatoren die met ziel en zaligheid willen bijdragen aan de stad moeten extreem flexibel zijn wil hun evenement doorgang kunnen vinden. Zij moeten zich op zeer korte termijn kunnen aanpassen en op allerlei terreinen rekening houden met de soms veranderende en onduidelijke regels. Daarbij is wellicht de grootste uitdaging dat zij zich niet serieus genomen voelen en maar moeilijk aan tafel komen met de juiste diensten om tijdig te kunnen overleggen. Het gevolg is dat organisatoren gedemotiveerd raken en vervolgens wel drie keer nadenken voordat ze iets in Rotterdam organiseren.

Meer maatwerk, contact en afstemming is de sleutel voor organisatoren en voor omwonenden. Dit draagt namelijk bij aan evenementen die beter toegesneden zijn op de buurt en daardoor minder overlastgevend zijn. Dit gaat goed bij de jaarlijks 65 grote evenementen in Rotterdam, die allemaal kunnen rekenen op ondersteuning van Rotterdam Festivals. Het gaat vaak verkeerd bij de meer dan 1700 ‘A-evenementen’, zij krijgen die ondersteuning niet.

De sector zou gebaat zijn bij een extra categorie in het vergunningsstelsel. De ‘A-evenementen’ worden door de gemeente omschreven als niet grootschalig en met een laag veiligheidsrisico, zoals een braderie. In de praktijk worden ook professionele festivals hier ondergebracht. Deze grote verschillen tussen evenementen maken maatwerk voor de complexere evenementen moeilijk, waardoor organisatoren in de problemen komen. Met een extra categorie kan noodzakelijk maatwerk geboden worden.

Het college is positief over het idee, daar zijn we ontzettend blij mee. De invulling ligt nu in de handen van burgemeester Aboutaleb. Wij roepen hem op deze kans maximaal te benutten om de woorden van maatwerk en begeleiding daadwerkelijk waar te maken.

Rotterdam wereldstad

Rotterdam is een wereldstad. Daar zijn zowel de gemeente als haar inwoners het over eens. Bij een wereldstad horen evenementen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de drijvende krachten achter deze evenementen, die zoveel energie steken in de levendigheid van de stad, gedemotiveerd raken door het gedoe en de onzekerheid rondom vergunningen.

Het beleid is er al, nu nog het uitvoeren ervan. We roepen het college op evenementenorganisatoren serieus te nemen en de levendigheid van de stad te waarborgen. Evenementen moeten in Rotterdam een feestje worden om te organiseren.

, raadslid D66 Rotterdam

16 evenementenorganisatoren onderschrijven dit opiniestuk. Zij doen dit anoniem, uit angst voor negatieve consequenties voor lopende vergunningsaanvragen. De organisaties zijn bekend bij het NRC.