Onderwijsraad: segregatie in onderwijs neemt toe

De raad pleit voor grote veranderingen in het onderwijssysteem. Er moeten meer brede brugklassen komen en doorstromen moet makkelijker worden.

Een basisschoolklas in Amstelveen.
Een basisschoolklas in Amstelveen. Foto Koen van Weel/ANP

Jongeren met verschillende sociaal-economische achtergronden komen elkaar niet tegen op school. Daarvoor waarschuwt de Onderwijsraad in een advies dat het vrijdag heeft gepubliceerd. Door de scheiding tussen schoolsoorten en leerwegen wordt de segregatie in het onderwijs versterkt, meent de raad. Kwalijk, want school is “bij uitstek de plaats waar jongeren moeten leren omgaan met verschillen”.

De raad pleit daarom voor aanpassing van het huidige onderwijssysteem. Zo zou de samenvoeging van peuterschool en het basisonderwijs in één school kunnen helpen. Ook vindt de raad dat de vmbo-structuur versimpeld moet worden. Momenteel bestaan er vier ‘leerwegen’, die volgens de raad geclusterd zouden moeten worden.

Verder pleit de instantie voor de samenvoeging van de verschillende niveaus (vmbo, havo of vwo) in één schoolgebouw zodat de leerlingen elkaar in de gangen tegen kunnen komen. Ook zou er meer samenwerking moeten komen tussen scholen die verschillen in de niveaus die zij aanbieden. Zo kunnen scholen beter dienen als “sociale oefenplaats”, aldus de raad.

Lees ook: Laat het slimme kind de rest op sleeptouw nemen

‘Brede’ brugklassen

De instantie ziet overigens nog meer problemen in het huidige onderwijssysteem. De plaatsing van een leerling op een bepaald niveau zou bijvoorbeeld “steeds meer” het verloop van zijn of haar loopbaan bepalen. Dit komt volgens de raad doordat doorstromen naar een ander niveau moeilijker is geworden.

De raad hoopt dan ook dat de doorstroom vergemakkelijkt wordt. Dit geldt op alle niveaus, ook is bijvoorbeeld de doorstroming van een hbo-bachelor naar een universitaire master in bepaalde gevallen te moeilijk. Ook vindt de raad dat er meer ‘brede’ brugklassen moeten komen, waarin meerdere niveaus worden aangeboden.

Het advies van de Onderwijsraad is aangeboden aan ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, CU). De ministers hebben vrijdag nog niet gereageerd.