Je weet 't niet meer

Vandaag, als ik dit opschrijf, schijnt het Oranjezonnetje (of is dat alleen maar bij vrolijke uitjes? We weten het gewoon niet meer). Op de tramhaltes staan toeristen te wachten.

Hoelang staat nu bijvoorbeeld een Amerikaan te wachten? Een Oostduitser en een Roemeen heel lang, denk ik. Je vraagt je af welke barmhartige Samaritanen er nog zijn die dit even in het Spaans, Duits en Engels gaan melden. Werken die luidsprekertjes niet meer die toch in de abri's zijn aangebracht? Of heeft dat Franse reclamebureau die die abri's plaatste en onderhoudt gedacht: die dure onzin vergeten we maar? Je weet het niet.

Op de radio hoor je steeds hetzelfde. ""Zo, ik zie dat er wel vijftig man in de kantine zitten. Allemaal stakers?''

""Nou, mevrouw, u moet er natuurlijk wel bij bedenken dat in de hele haven àlle kantines vol zitten met stakers. En er zijn nog honderd man op weg hierheen.'' Mannen met vakbondsstemmen en studenten die schor zijn roepen op om ""allemaal naar de Dam te gaan om daar op dat grote scherm de Troonrede te gaan zien''. Blokker schrijft in de Volkskrant dat Nederland het enige land is waar de vakbonden hun leden oproepen om naar de Troonrede te gaan luisteren. Jammer genoeg stáát er op de Dam helemaal geen videowand waarop de Troonrede te zien is. Hoewel radio Noord-Holland dit voortdurend meldt, trekken de actievoerders zich van zo'n detail niets aan. Verslaggeefster: ""Zo, er staken nu dus zo'n tienduizend mensen.''

""Nee mevrouw, veel meer, want straks gaat echt alles plat, als de Troonrede begint.''

Marcus Bakker spreekt ook op de radio. ""U doet nogal weinig, meneer Bakker, de laatste tijd.''

""Nee hoor, ik doe genoeg. Maar ik doe geen kwaad.''

""Maar wel jammer voor u dat u nu bij Groen Links moet...''

""Hoe komt u daar nu bij dat ik tegen Groen Links zou zijn? U volgt de politiek zeker niet erg, hè? Geeft niet hoor, je kan niet van alles verstand hebben...''

""Dus u kunt zich wel vinden in Ria Beckers?''

""...enorme bewondering voor Ria Beckers, met name (met name! ook Marcus) toen ze zich als enige tegen de Golfoorlog uitsprak.'' (And a fat lot of good that did).

""Moet u niet op de bres staan?''

""Waar is die dan?''

""Rotterdam.''

""Dat red ik nooit op de fiets.''

De studenten hadden het overigens niet over de WAO (door veel vakbonders uitgesproken als rijmend op snauw), maar over de bezuinigingen in het onderwijs. Spandoek: RITSEN, RITS JE BEURS NIET DICHT.

Wat zal Ritzen geschrokken zijn! Geconfronteerd met die vondst snelt hij meteen naar de andere ministers: Stop! Stop! Ik ben van gedachten veranderd! En diezelfde middag nog schaft hij unilateraal (Weet u nog, de atoomwapens? Unilateraal betekent op je eentje - Fat lot of good that did as well) alle bezuinigingen af. Je kunt nauwelijks zien wie de studenten zijn, trouwens. Vaak zijn het halve punkers met verkeerd gespelde tatoeages, althans die op straat. Je weet het niet meer.

Dan is er een vertegenwoordiger van de WAO'ers zelf aan het woord. De radio houdt hem voor dat Kok het niet meer kan betalen, een miljoen WAO'ers.

""Ja, meneer Kok (meneer is altijd denigrerend tegenwoordig) maakt natuurlijk sommetjes en die moeten uitkomen, maar dan vraag ik weer: waar heeft-ie zijn informatie vandaan?''

""Bij welke partij kunt u nog terecht met uw probleem?''

""Ja niet bij de VVD, want die maken het nog gekker.''

""D66?''

""Nee, want die hebben een adviseur, meneer Rinnooy, en die begrijpt er helemáál niets van.''

""Dan blijft er weinig over, niet?''

""Tja.''

In de krant lees ik dat de PvdA in Zweden ook al een flink verlies lijdt. De Internationale werkt tegenwoordig negatief. Tevens mocht ik meemaken dat onze minister Van den Broek zich voorstelde aan Boris Jeltsin. De televisiecamera stond achter Boris, dus je zag wat Boris zag: een onhandige lange man met de slechtst gespeelde glimlach van het westelijk halfrond. En Engels van voor-de-oorlog. Luns-Engels. (Ik citeer uit mijn hoofd): ""Mister president, my name is Van den Broek. I am the foreign minister of The Netherlands (pauze voor de vertaler) and I am acting president of the European Community (pauze voor de vertaler). I would like to say, as I said before, how honoured and glad I am to meet you personally here.'' Jammer genoeg kon je Boris' gezicht niet zien. Er wordt gezegd dat hij weinig kaas gegeten heeft van het internationale ministeriële verkeer, maar wat we hier van onze eigen kaaskop zagen is van een houterige stunteligheid die haar weerga niet kent. Elke andere minister uit dit kabinet had het beter gedaan. Iedereen kan van Lubbers denken wat hij wil, maar Ruud had Jeltsin in ieder geval aan het lachen gemaakt. Hij moet dus wel degelijk Van den Broek zo veel mogelijk vervangen, waar dan ook.

Als antwoord op een vraag van een radioverslaggever over zijn beweegredenen om de Kroaten nu eens de schuld te geven, zegt Van den Broek: ""Ik denk niet dat die opmerking de bedoeling had de spanning te verhogen (ik denk? het is zijn eigen opmerking!) en het mag natuurlijk geen reden zijn voor de federale troepen het vuur te openen.''

Dat wordt dus niks daar, met Hans als voorzitter. Hoe moet dat nu verder, met die WAUW en de CPN en Belgrado? Je weet het gewoon niet.

    • van Lennep