Brieven

Brieven 14/12/2018

WO in Actie

Lievers heeft het mis

In zijn stuk De samenleving kan heel goed zonder de geesteswetenschappen (11/12) stelt Menno Lievers dat „WOinActie een demonstratie in Den Haag [organiseert] om te protesteren tegen de financiële verwaarlozing van de universiteiten, in het bijzonder van de geesteswetenschappen.” De suggestie dat WOinActie in het bijzonder zou opkomen voor de geesteswetenschappen is echter pertinent onjuist.

Juist nu hebben we alle wetenschapsgebieden – van geesteswetenschappen tot natuurwetenschappen – hard nodig om de complexe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Dit wordt door Lievers over het hoofd gezien. Zo werken taalkundigen en informatici samen aan betere modellen voor taalverwerking in kunstmatige intelligentie. Sociologen werken met bouwkundigen aan de ruimtelijke ordening in een dichtbevolkt land als Nederland. En scheikundigen bestuderen met ethici de consequenties van nieuwe chemische substanties waarvan er jaarlijks duizenden bijkomen.

De trekkers van WOinActie aan de verschillende universiteiten komen dan ook uit alle wetenschapsgebieden, waaronder theoretische en mathematische scheikunde (VU), geschiedwetenschappen (Universiteit Leiden), bouwkunde (TU Delft), rechtswetenschap (Erasmus Universiteit Rotterdam), geografie (Universiteit Twente), sociologie (Wageningen University & Research), ethiek (Universiteit Utrecht) en computerlinguïstiek (Universiteit van Amsterdam).

Wat Lievers over de geesteswetenschappen schrijft is voor zijn rekening -- al deel ik zijn pessimisme geenszins. Maar laat hij dat niet in de schoenen schuiven van WOinActie. WOinActie komt op voor alle wetenschappen en voor de universiteit in het algemeen en haar toekomst.


oprichter WOinActie

Halsema

Prostitutie

Burgemeester Halsema wil geen groepsrondleidingen meer langs prostitutieramen. Daarnaast wordt ook het verbod op het fotograferen van prostituees strenger gehandhaafd.

Waar blijft de echte oplossing:

het niet langer toestaan van raamprostitutie en daarmee vrouwenhandel?

Van Roosmalen

Dijkgraaf

De heer Van Roosmalen mag de heer Dijkgraaf bekritiseren - terecht, want de man hanteert al decennia bedenkelijke journalistieke methoden. Maar door hem ‘Dijklul’ te noemen diskwalificeert de heer Van Roosmalen zichzelf en is de column zonder waarde.

Kennelijk ontbeert de heer Van Roosmalen de gave om de heer Dijkgraaf met een scherpe pen te fileren. Dat moet te denken geven.

Katowice

Klimaatreligie

Dat er steeds meer gemor komt over de dure klimaatmaatregelen hoeft niet te verbazen. Rationaliteit in het klimaatdebat is ver te zoeken en wordt ondergesneeuwd door de CO2 obsessie. Zonder een vorm van ‘geloof’ kan de seculiere mens kennelijk niet. Het christendom heeft men ingeruild voor een seculiere geloofsvariant: klimaatreligie.

De ‘klimaatevangelisten’ zijn milieugoeroes zoals Al Gore, Ed Nijpels, Jesse Klaver en Diederik Samson. Ze jagen schuldgevoelens aan over de ménselijke invloed op klimaatverandering (‘zonde’). Ze prediken een apocalyptisch doemscenario met angst voor opwarming (‘hel’) en een verlossing door CO2-uitstoot reductie (‘redding’). Gelovigen in het ‘klimaatdogma’ worden in de kring van geloofsgenoten opgenomen (‘kerklid’). Een klimaatscepticus wordt als ketter bestraft en door uitsluiting de mond gesnoerd (‘inquisitie’). 'Klimaatverandering' blijkt een heuse religie te zijn.