CBS

Half miljoen huishoudens heeft halve ton te besteden

Het aantal huishoudens dat meer dan 50.000 euro per jaar te besteden heeft, is de afgelopen jaren gegroeid. In 2017 had ruim een half miljoen (6,7 procent) huishoudens een ‘gestandaardiseerd inkomen’ van een halve ton. In 2013 waren dat nog 400.000 huishoudens (5,3 procent). Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Het gestandaardiseerd inkomen is het nettobedrag dat een huishouden per jaar te besteden heeft. Op deze manier zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Voor een adequate vergelijking rekent het CBS de diverse samenstellingen van huishoudens om naar een eenpersoonshuishouden. Het aantal huishoudens dat meer dan een ton te besteden heeft, is eveneens gestegen, van 43.000 in 2013 naar 55.000 in 2017.

Zelfstandig ondernemers behoren vaker tot deze groep dan werknemers. Een op de vijf huishoudens met een zelfstandige heeft een inkomen van meer dan 50.000 euro. Onder werknemers is dit het geval bij 7 procent van de huishoudens. Bij gepensioneerden gaat het om 4 procent. Niet verrassend is dat onder uitkeringsgerechtigden het percentage nog veel lager ligt. In deze groep heeft 0,2 procent een inkomen van 50.000 euro of meer. (NRC)