Brieven

Brieven 13/12/2018

Brexit

Zo moet May spreken

„Waarde landgenoten, door het consultatief referendum van 22 juni 2016 heeft een meerderheid van u de regering het advies gegeven om het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie te laten treden. Wij hebben uw raad zeer serieus genomen, zoals u hebt kunnen merken tijdens het moeizame, jarenlange overleg met de EU en met ons parlement. We moeten nu vaststellen dat uw advies van 2016, dat wettelijk niet bindend was, niet uitvoerbaar is gebleken. Daarom trekken we onze aanvraag om uit de EU te treden per direct in.”

P.C. Hooft-prijs

Marga Minco

Op de middelbare school doceerde ik in de jaren 1970 en 1980 Marga Minco’s roman Het bittere kruid. Ik had het idee dat elke lezer van dit boek de waanzin van rassenleer en jodenvervolging zou begrijpen. Bij de bespreking van het motto („Er rijdt door mijn hoofd een trein vol joden, ik leg het verleden als een wissel om”) steekt een leerling zijn vinger op. „Meneer, goed van die Duitsers toch, dat ze treinen gebruikten. Dan hoefden joden tenminste niet te lopen.” Met ijzige stem maak ik duidelijk dat we niet gediend zijn van zulke grappen. Na mijn donderpreek beweert hij dat hij het niet antisemitisch bedoeld heeft. Hij wilde mij voor schut zetten. Ik heb hem een opstel over Westerbork laten schrijven. Later begreep hij mijn woede. De P.C.-Hooftprijs voor Marga Minco is hopelijk aanleiding tot behandeling van haar werk, dat kan bijdragen tot bestrijding van racisme en vooroordelen.