Bijna tienduizend privacyklachten bij toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving de klachten sinds eind mei. “Er moet nog veel gebeuren bij organisaties”, aldus de voorzitter.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het afgelopen jaar 10.000 privacyklachten ontvangen.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het afgelopen jaar 10.000 privacyklachten ontvangen. Foto Peter Hilz / HH

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bijna tienduizend privacyklachten ontvangen sinds de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet eind mei. Dat heeft de toezichthouder donderdag bekendgemaakt. Ruim de helft van de klachten (56 procent) is inmiddels afgehandeld.

In bijna eenderde van de gevallen klaagden mensen over de schending van hun privacyrechten. Het ging dan vooral over bedrijven die geen inzage gaven in de persoonlijke gegevens die ze verzamelden of die een verwijderverzoek weigerden. Mensen moesten bijvoorbeeld eerst een kopie van hun identiteitsbewijs opsturen voordat zij inzage konden krijgen in hun gegevens. Dat is volgens de autoriteit meestal in strijd met de privacywet.

Een ander deel van de klachten ging over organisaties die meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derden. De autoriteit geeft als voorbeeld een energiemaatschappij die mensen telefonisch benaderden op basis van persoonsgegevens die ze had gekocht van een bureau dat de gegevens weer had ontvangen van telecomproviders.

‘Reden tot zorg’

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, noemt het aantal klachten in een persbericht zowel “bemoedigend” als “een reden tot zorg”. Enerzijds blijkt volgens hem dat mensen het er niet bij laten zitten als hun privacy wordt geschonden, anderzijds moet er “nog veel gebeuren bij organisaties”.

Ruim 40 procent van de 9.661 klachten betrof zakelijke dienstverleners. Ook over de overheid (10 procent) en de IT-sector (12 procent) kwamen veel klachten binnen. Naar aanleiding van de klachten stelde de autoriteit elf keer een officieel onderzoek in; daarbij ging het om bedrijven of organisaties waarover uitzonderlijk veel werd geklaagd. In andere gevallen heeft de toezichthouder bijvoorbeeld een brief gestuurd of in een gesprek gewezen op de wettelijke verplichtingen.

Lees ook: Dit verandert er door de nieuwe privacywet

Meer dan verwacht

Het aantal klachten is fors meer dan werd verwacht. De toezichthouder liet vorig jaar onderzoeken welke gevolgen de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor de organisatie heeft. De onderzoekers hielden er rekening mee dat de AP jaarlijks tot 12.000 klachten kon verwachten. Dat de AP in een half jaar al 10.000 klachten heeft ontvangen, duidt erop dat ze op jaarbasis meer klachten kunnen verwachten.

Door de Europese privacywet AVG kan iedereen een privacyklacht indienen bij de toezichthouder. Ook kunnen mensen gemakkelijker inzicht krijgen in wat bedrijven van hen weten. Ook geeft de nieuwe wet mensen het recht de gegevens mee te nemen en moeten organisaties de gegevens wissen als daarom wordt gevraagd. Daarnaast moeten veel bedrijven een speciale privacyfunctionaris aanstellen en registers bijhouden over de gegevens die ze verwerken.