Brieven

Brieven

In de krant van 7 december stond op pagina 4 bovenstaande foto bij het artikel Wie betaalt voor klimaat? Dat is de vraag. Een halve pagina nam het beeld in beslag. We zien één van de grootste kolencentrale van Europa. Een donker beeld, veel zwart – dat zijn kolen nu eenmaal toch? – en vooral heel veel vast heel erg giftige opstijgende gassen.

Een foto als deze is zeer geliefd om de afkeer voor kolen te bevestigen. Maar wat zien we nu echt? De rood met wit gestreepte schoorstenen voeren de verbrandingsgassen af die dus de CO2 bevatten. Maar de dikke korte schoorstenen zijn in feite zeer milieuvriendelijk. Het zijn koeltorens, waarin water over roosters geleid wordt en door langsstromende lucht en gedeeltelijke verdamping afkoelt zodat het hergebruikt kan worden. Dat is prachtig toch? Uit die torens stroomt dus schone waterdamp.

Op de foto is dus in feite het merendeel van wat u ziet een zojuist gecreërde opstijgende wolk. Ze zijn onderdeel van stoomcentrales, die zowel kolen, gas of atoom als bron kunnen hebben.