‘Vrijwillig vuurwerkvrije zones in zeker 13 grote gemeenten’

Dit meldt de Volkskrant na een rondgang bij de 44 grootste gemeenten. Burgers kunnen zelf zones aanvragen die vuurwerkvrij blijven.

Medewerkers van de gemeente Hilversum plaatsen borden voor een vuurwerkvrije zone.
Medewerkers van de gemeente Hilversum plaatsen borden voor een vuurwerkvrije zone. Foto Bas Czerwinski/ANP

In ten minste dertien grote gemeenten kunnen burgers een vuurwerkvrije zone aanvragen. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant onder de 44 grootste gemeenten.

Een vrijwillige vuurwerkvrije zone houdt in dat burgers op eigen initiatief, en in overleg met de buren, een vuurwerkvrij gebied kunnen aanvragen bij de gemeente. Die levert dan de verbodsborden, maar handhaaft niet.

Gemeenten hopen zo op goedkope wijze het gevaar van vuurwerk voor de volksgezondheid en publiek en privé-bezit terug te dringen. Volgens de Volkskrant loopt het nog niet storm met de burgeraanvragen in de dertien gemeenten.

De grote gemeenten met vrijwillig vuurwerkvrije zones zijn Almere, Amsterdam, Delft, Den Haag, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Hilversum, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad.

Voorloper Den Haag

Nadat uit onderzoek onder 13.500 bewoners van Den Haag bleek dat 64 procent voorstander was van een vrijwillig vuurwerkverbod in eigen buurt, begon die gemeente vorig jaar al een experiment met vrijwillig vuurwerkvrije zones. Tilburg begon jaren eerder met het toewijzen van vuurwerkzones waar de politie, door onderbezetting, niet handhaafde. Ook die zones werden toen “vrijwillig vuurwerkvrij” genoemd.

In Den Haag leidde het experiment tot achttien vrijwillig vuurwerkvrije zones. Burgers overlegden met hun buren en verzochten bij de gemeente om handhavingsborden. Na evaluatie bleek dit aspect van goed overleg van belang: op zeventien plekken constateerden gemeente en initiatiefnemers een flinke afname van vuurwerkoverlast, op één plek niet. Daar gaf de initiatiefnemer toe dat er in de buurt voor de aanvraag geen consensus bereikt was over het belang van een vuurwerkvrije zone.

Uitbreiding dit jaar

Onder andere Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Enschede volgen nu het voorbeeld van Den Haag. Naast de veertien grote gemeenten zijn er volgens de Volkskrant ook enkele kleinere gemeenten zoals Oegstgeest, Borne en Leidschendam-Voorburg die dit jaar experimenteren met vrijwillige vuurwerkverboden.

Enkele van de gemeenten die willen experimenteren, onder andere Amsterdam, Rotterdam en Enschede, hebben op andere plekken in de stad ook vuurwerkvrije zones waar wél wordt gehandhaafd. Dit zijn vaak gebieden rond kinderboerderijen, zorginstellingen en scholen. Doordat de politie het bij de jaarwisselingen al zo druk heeft, blijkt handhaving op grotere schaal vaak een probleem.

Geen landelijk vuurwerkverbod

Al jaren gaan er stemmen op voor een landelijk verbod op vuurwerk, vanwege het gevaar voor consument en omstanders en de schade die het oplevert. Het kabinet besloot in juni echter dat er geen landelijk verbod zou komen, omdat er te veel Nederlanders zijn die genieten van het afsteken van vuurwerk. Er volgde kritiek van onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die een jaar eerder ook een landelijk verbod adviseerde voor vuurpijlen en knalvuurwerk.

Lees ook: Overal in Nederland worstelen gemeenten met vuurwerk

Met ingang van de jaarwisseling 2019/2020 gaan Amsterdam en Rotterdam nog een stapje verder, aldus de NOS. In die steden geldt dan een algeheel verbod en worden zones aangewezen waar het afsteken van vuurwerk wel wordt toegestaan.