Erkenning titel is plicht

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week Europees recht.

Foto Getty Images/ iStockphoto

De Italiaan Hannes Preindl haalde in 2013 in Oostenrijk aan de universiteit van Innsbruck zijn tandartsdiploma. Italië erkende de titel, zodat hij daar aan de slag kon. Anderhalf jaar later studeerde Preindl aan dezelfde universiteit af als arts. Deze titel weigerde de Italiaanse minister van Volksgezondheid te erkennen. Hij leidde uit de snelle opeenvolging van diploma’s af dat de studies elkaar hadden overlapt. En omdat Europese afspraken over automatische erkenning van opleidingstitels van artsen niet voorzien in de mogelijkheid twee studies tegelijk te volgen, kon hij de tweede titel niet erkennen.

De hoogste Europese rechter maakte vorige week korte metten met dit Italiaanse optreden. „De erkenning van opleidingstitels, waaronder met name de titel van basisarts en de titel van tandarts, geschiedt automatisch en is onvoorwaardelijk.” Er is, aldus het Hof, geen enkele bepaling in de richtlijn over diploma’s die zich ertegen verzet dat lidstaten gelijktijdige inschrijving voor meer opleidingen toestaan. De verantwoordelijkheid voor de opleidingseisen „berust geheel en al bij de bevoegde autoriteit in de lidstaat die de opleidingstitel afgeeft”. In geval van gegronde twijfel kan Rome om opheldering vragen, maar als de opleiding voldoet aan de eisen, kan erkenning van de titel niet worden geweigerd.

www.curia.europa.eu: ECLI:EU:C:2018:990