Brieven

Brieven

Mede dankzij onze dijken en waterwerken zijn overstromingsrampen de afgelopen 65 jaar uitgebleven en hebben we ons land tot één van de welvarendste in de wereld kunnen ontwikkelen. Het is daarom verbazingwekkend dat acht Utrechtse wetenschappers betogen dat alleen hogere dijken ons niet beschermen tegen het water (6/12). Als oplossing stellen ze voor om met regelmatige en gecontroleerde overstromingen het land op te laten slibben. Dit is een optie voor nieuwe natuurgebieden, maar niet voor bewoonde en geïndustrialiseerde gebieden. Bovendien duurt het opslibbingsproces decennia. De wetenschappers suggereren ook om na te denken over het opgeven van westelijke delen van Nederland. Dit zijn slechts mogelijkheden in theorie. Gelukkig zijn er betere oplossingen die meer maatschappelijk acceptabel zijn dan overlopende polders of volksverhuizingen. Door het opspuiten van zand kunnen we onze kust veilig en aantrekkelijk houden. Door slimme dijkversterkingen en rivierverruiming onze rivieren. Deze maatregelen zijn technisch haalbaar, betaalbaar (nu minder dan 0,2 procent van ons nationaal product) én ruimtelijk beter inpasbaar – ook bij stijgende zeespiegel. Johan van Veen, grondlegger van het Deltaplan zei: „Eens zullen we dit land met een zucht van verlichting aan de golven prijs geven.” Als het aan Nederlandse ingenieurs en bestuurders ligt laten we het nooit zover komen.


hoogleraar waterbouwkunde TU Delft