Brieven

Brieven 11/12/2018

Identiteit

Racistische uitingen

In het artikel ‘Pestgedrag pro-Zwarte Pieters is uitdagen, geen racisme’ (22/11) werd ik, als wetenschapper, aan het woord gelaten om te duiden wat ik in de maatschappij waarneem aan racistisch gedrag. Want als we abject gedrag echt goed doorgrond hebben, kan er iets aan gedaan worden. Voor sommigen was dat artikel een aanleiditng om mij weg te zetten als racismeontkenner. Maar dat ben ik allerminst. Ik probeer enkel drijfveren te herkennen en onderzoeken. Dat probeerde ik dus ook bij de voetbalhooligans die op afschuwwekkende wijze tekeer gingen tegen anti-Zwarte Piet-demonstranten. Hierbij werden enorm kwetsende racistische uitingen gepleegd. Dergelijke uitingen zijn niet goed te praten, verwerpelijk, en de Nederlandse samenleving moet hier wat aan doen. Ik veronderstelde hierbij dat het afschuwelijke gedrag gedreven kán worden door de wens ‘de ander’ te jennen. Een wens die ontstaat vanuit de behoefte om bijvoorbeeld de eigen groep te beschermen en weerstand te bieden aan veranderingen in de culturele traditie. Voor wat betreft de hooligans is mijn veronderstelling nu dat dit pestkoppen zijn. Pestkoppen die op zoek zijn naar de ‘zwakke’ plek bij hun tegenstanders. Die zwakke plek weten ze te vinden in racistische uitingen. Als deze veronderstelling klopt, horen daar dus interventies bij die pestgedrag aanpakken. De reacties op het artikel en mijn bevindingen, suggereerden dat ik racisme in Nederland ontken. Dat is zeker niet het geval. Ik denk dat racistische uitingen in Nederland veel voorkomen en vind deze afschuwelijk. Als wetenschapper wil ik juist achterhalen waar deze uitingen vandaan komen, zodat we er wat aan kunnen doen.


psycholoog

Urgenda

Twee vliegen, één klap

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is een van de effectiefste maatregelen om de door Urgenda afgedwongen CO2-doelstelling te halen, het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen. Nu is dit toevallig óók een effectieve manier om het aantal verkeersdoden te verlagen. Momenten dat de enige juiste beslissing zo evident is zijn zeldzaam. In een mensenleven én in de politiek. Dat je in dit specifieke geval twee vliegen in één klap kunt slaan is toch op zijn zachtst gezegd onwaarschijnlijk fantastisch!

Verkeer

Aftelverkeerslichten

In de rubriek Kwestie in kaart (Hoe vergroten we de verkeersveiligheid?, 8/11) staan allerlei maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar waarom het wiel opnieuw uitvinden, als er al effectieve maatregelen zijn? In ons land kennen we al aftelverkeerslichten voor fietsers, waarom voeren we die ook niet in voor automobilisten? In Taiwan bestaan al dergelijke lichten, en dat heeft tot een halvering van het aantal ongelukken geleid. Bovendien is het aantal doden en gewonden, meldde de Taipei Times, met respectievelijk 100 en 52 procent gedaald.