Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

Onderwijs 16 procent van meisjes zat vorig jaar op een hoger schoolniveau dan hun leerkracht in groep acht had geadviseerd, blijkt uit CBS-cijfers.

Foto Koen Suyk/ANP

Meisjes stijgen vaker boven hun schooladvies uit dan jongens. Vorig schooljaar zat ongeveer 16 procent van de meisjes in de derde klas van de middelbare school op een hoger schoolniveau dan hun leerkracht in groep acht had geadviseerd. Bij de jongens was dat 10 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek deze dinsdag. Dat keek naar leerlingen die niet bleven zitten.

Worden meisjes vaker door hun onderwijzer onderschat, of past het schoolsysteem hun beter? Dat laatste, zegt hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles (Vrije Universiteit). Er zijn aanwijzingen dat juist jongens wat meer worden onderschat, zegt hij. De meeste meisjes zijn op die leeftijd iets verder in hun neuropsychologische ontwikkeling dan de meeste jongens. „Ze weten net wat beter wat de bedoeling is van een leraar of toets. Jongens realiseren zich vaak nog helemaal niet waar huiswerk voor is.”

Lees ook: Jongens zijn geen probleem, wél anders

Jongens schatten hun vaardigheden en prestaties bovendien vaak wat te rooskleurig in, terwijl meisjes zichzelf eerder onderschatten, zegt Jolles. „Dat leidt ertoe dat ze, meer dan jongens, er nog een tandje bijzetten en meer tijd aan huiswerk besteden.”

Minder structuur

De overgang naar de middelbare school is voor jongens problematischer dan voor meisjes. „Meisjes kunnen iets beter functioneren in de eerste klassen van de middelbare school omdat ze meer aandacht hebben voor wat er van ze wordt verwacht. Er is minder structuur dan op de basisschool, terwijl jongens die zo nodig hebben.” Op die leeftijd, benadrukt hij, is een tiener „nog niet af”. Zowel jongens als meisjes zouden in die periode daarom veel meer structuur en feedback moeten krijgen, vindt hij.

De Onderwijsinspectie vroeg onlangs aandacht voor de prestatieverschillen tussen jongens en meisjes, in De Staat van het Onderwijs. Jongens blijven vaker zitten, zakken vaker in niveau en gaan vaker naar het praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs. Ze halen minder snel hun diploma, ook op het mbo en in het hoger onderwijs.