Reportage

Meer politie dan gele hesjes in de steden

Nederland Ook in enkele Nederlandse steden klonk het protest van ‘gele hesjes’. De opkomst was bescheiden en geweld werd niet gebruikt.

De Nederlandse ‘gele hesjes’ zijn tot nu toe actiever op Facebook dan op straat. Her en der verschenen zaterdag slechts plukjes demonstranten. Van tien (Utrecht), dertig (Leeuwarden, Eindhoven) tot zo’n 150 mensen in Maastricht en 250 mensen (Rotterdam). In Emmen hadden onbekenden gele hesjes met leuzen op bomen gespijkerd.

„Wat vinden jullie van de opkomst? Dat kan toch veel beter jongens?”, zei Ingeborg Westerhoff, moderator van de ruim 30.000 leden tellende Facebookgroep Gele Hesjes NL door de megafoon aan de 100 demonstranten op het Haagse Plein. „Mensen, als jullie het allemaal zo goed weten wat er gedaan moet worden tijdens een Nederlandse gelehesjesdemonstratie, waarom nemen jullie dan allemaal niet het voortouw?”, schreef een Facebooklid.

Vreedzaam protest

De demonstranten die wel kwamen, waren vriendelijker dan hun Franse tegenhangers. Er werd geen geweld gebruikt. In de verscheidene Facebookgroepen voor gele hesjes was ook opgeroepen tot vreedzaam protest. Alleen in Amsterdam (200 deelnemers) werden drie mensen gearresteerd wegens belediging, het bezit van een fakkel, vuurwerk en twee messen. In Den Haag trokken tegen vier uur ’s middags gele hesjes van het Plein op naar het Binnenhof, maar de politieagenten die hen met overvalwagens en paarden tegenhielden, waren groter in aantal.

De protestactiviteiten beperkten zich tot korte optochtjes, heen en weer lopen, in groepjes blijven staan, beurtelings de megafoon ter hand nemen om elkaar toe te spreken. Soms waren er spandoeken.

De meeste demonstranten waren oudere mannen, vaak boven de 50. Er zaten ook veel gepensioneerden tussen. In Amsterdam werd een lied met de teks ‘Oh, Nederland, oh Nederland, het gaat hier niet zo goed!’ aangeheven. De 250 demonstranten in Rotterdam zongen het lied 15 miljoen mensen. Voorbij de Erasmusbrug stopten ze keurig voor het rode licht en liepen ze door toen het op groen sprong.

Centrale leiding ontbreekt. Wie zich daartoe opwerpt, wordt gewantrouwd. Politici die proberen aan boord te stappen, van de PVV bijvoorbeeld, krijgen kritiek. In Den Haag waren twee vrouwelijke coördinatoren van Facebooksites actief aan de megafoon. In Rotterdam zette publicist Jan Dijkgraaf het lied in, dat grotendeels wegwaaide op de Erasmusbrug.

De deelnemers streden voor uiteenlopende kwesties. In Den Haag werd herhaaldelijk „Mooi geen Marrakesh” gescandeerd, tegen immigratie. Sommigen droegen een sticker met de tekst ‘NOS Journaal Fake News’. De NOS-camera was wel aanwezig en het team werd geen strobreed in de weg gelegd. Deelnemers spraken over hoge lasten of over de macht van de banken. Er kwamen ook veel persoonlijke grieven aan bod. „Volgende week komen we terug met meer”, riep een vrouw dreigend door de megafoon, nadat ze met de gele hesjes tevergeefs een bescheiden stormloopje op het Binnenhof had gewaagd.