Herten

Afschot begonnen

Foto Olivier Middendorp

Staatsbosbeheer is maandag begonnen met het afschieten van ruim 1.800 edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat moet leiden tot meer ruimte voor de overblijvende grote grazers. Er mogen 490 edelherten overblijven. Tijdens het afschot wordt het natuurgebied afgesloten voor publiek. Ook geldt de komende week een vliegverbod boven de Oostvaardersplassen om, aldus de politie, „ordeverstoringen” te voorkomen. Er zal tot april worden geschoten door „ervaren, professionele faunabeheerders”. De geschoten dieren worden deels benut voor consumptie. (NRC)