Afschieten edelherten Oostvaardersplassen begint

Grote grazers Het afschot moet leiden tot meer ruimte voor de overblijvende dieren in het natuurgebied. Tot april worden circa 1800 vooral vrouwelijke edelherten afgeschoten.

Afschot van verzwakte dieren op de Oostvaardersplassen eerder dit jaar
Afschot van verzwakte dieren op de Oostvaardersplassen eerder dit jaar Foto Olivier Middendorp

Staatsbosbeheer is vandaag begonnen met het afschieten van ruim achttienhonderd edelherten. Het afschot moet leiden tot meer ruimte voor de overblijvende grote grazers in de Oostvaardersplassen, en moet daarmee een herhaling voorkomen van afgelopen winter, toen ruim drieduizend edelherten, heckrunderen en konikpaarden omkwamen van de honger, dat wil zeggen: de ernstig verzwakte dieren werden afgeschoten. Er mogen 490 edelherten overblijven.

Er zullen vooral vrouwelijke edelherten worden geschoten, kondigt Staatsbosbeheer aan, aangezien er veel meer hindes zijn dan mannelijke dieren, en gestreefd wordt naar „een evenwichtige verhouding” in de overblijvende groep. De geschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel blijft achter als voedsel voor andere dieren. De overige geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie.

Lees ook: Verhuizen, doodschieten of zo laten

Vanaf vaste punten

Tijdens het afschot worden de Oostvaardersplassen afgesloten voor publiek. „Veiligheid en zorgvuldigheid staan bij het afschot voorop”, aldus Staatsbosbeheer. Ook geldt de komende week een vliegverbod boven het gebied om, aldus de politie, „ordeverstoringen” te voorkomen. Er zal tot april volgend jaar vooral op doordeweekse dagen worden geschoten. Het afschot gebeurt door „ervaren, professionele faunabeheerders” en wordt op verschillende manieren uitgevoerd, bijvoorbeeld vanaf een vast punt of vanuit een stilstaande auto.

Het huidige, vooralsnog eenmalige grootschalige afschot is bedoeld om het al twintig jaar lang bestaande beleid te kunnen handhaven voor de overblijvende groep grote grazers. Dat beleid houdt in dat de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag mogen vertonen, zonder dat er jaarlijks een vast aantal gezonde dieren wordt afgeschoten, zoals in andere natuurgebieden wel gebruikelijk is.

Provinciale Staten van Flevoland besloot in juli dit jaar tot een „reset” van het gebied. Het aantal grote grazers wordt teruggebracht tot elfhonderd. Dat moet ten goede komen aan met name de zeldzame vogelsoorten, waarvoor het gebied oorspronkelijk als Europees beschermd natuurgebied werd aangewezen. De afgelopen jaren groeide de maatschappelijke verontwaardiging over het beheer, vooral omdat de dieren niet worden bijgevoerd, en tegelijkertijd ook het omheinde gebied niet kunnen verlaten.