Opinie

George Herbert Walker Bush

Wie

George Herbert Walker Bush

Waarom

De vorige week overleden oud-president is donderdag begraven.

Hoogtepunten tijdens zijn presidentschap waren de overwinning in de eerste Golfoorlog en de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Hoe

Zoals zijn presidentschap werd ervaren: niet al te kleurrijk.

Hajo vervangt deze week Siegfried Woldhek