Commissie: miljarden meer nodig voor Europese inhaalslag AI

Europa wil graag aanhaken bij de VS en China. Daarvoor is jaarlijks minstens 20 miljard euro aan investeringen door overheden en bedrijven nodig, staat in een nieuw actieplan.

Voorbereidingen bij de techbeurs Digital Summit in Neurenberg afgelopen dinsdag. Het thema dit jaar was 'Artificial intelligence - een sleutel tot groei en welvaart'.
Voorbereidingen bij de techbeurs Digital Summit in Neurenberg afgelopen dinsdag. Het thema dit jaar was 'Artificial intelligence - een sleutel tot groei en welvaart'. Foto Timm Schamberger/EPA

De Europese Commissie heeft in overleg met de lidstaten een actieplan opgesteld voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, of AI). In de concurrentiestrijd met de Verenigde Staten en China moet Europa jaarlijks minstens 20 miljard euro investeren in wetenschap en technologie, stelt eurocommissaris Andrus Ansip van Digitale Markt in een persverklaring.

Hij noemde AI eerder “een van de meest strategische technologieën van de 21e eeuw”.

De investeringen moeten bij elkaar worden gebracht door zowel publieke als private partijen. Zelf stelt de Commissie tot 2020 een bedrag van 1,5 miljard euro beschikbaar, een verhoging van 70 procent vergeleken met de afgelopen drie jaar.

Lees ook: Kunstmatige intelligentie, wat is dat eigenlijk? AI is géén Terminator, en andere waardevolle lessen.

Ook in de jaren daarna is de Europese Unie van plan de portemonnee te trekken. In de nieuwe EU-begroting voor de lange termijn (2021-2027) heeft de EU voorgesteld om via verschillende programma’s ten minste 7 miljard euro te investeren in AI. De rest van het geld moet komen van overheden, universiteiten en bedrijven.

Nationaal actieplan

Het nieuwe actieplan omvat gezamenlijke acties voor “nauwere en efficiëntere samenwerking tussen de lidstaten, Noorwegen, Zwitserland en de Commissie”, schrijft Ansip. Daarvoor komen er Europese datacentra en kennis- en testcentra om de samenwerking tussen bijvoorbeeld universiteiten en bedrijven te stimuleren. De lidstaten zelf moeten volgend jaar ieder met een nationaal actieplan komen voor de inhaalslag.

Dat de Commissie AI als speerpunt ziet werd in april duidelijk, toen de langverwachte strategie op het gebied van robots en AI werd gepresenteerd.

Achterstand

Toen was reeds duidelijk dat Europa ver achterloopt bij de Verenigde Staten en China. Die landen investeren al jaren volop in AI-technologie en patentaanvragen en hebben meer succesvolle bedrijven. Met jaarlijkse miljardeninvesteringen wil de EU voorkomen dat het bij AI opnieuw afhankelijk wordt van het buitenland op digitaal gebied, zoals momenteel het geval is bij social media (Facebook) en zoekmachines (Google).

In Nederland is er een braindrain gaande in het vakgebied van de artificiële intelligentie (AI). Universiteiten trokken in augustus aan de bel omdat AI-talent verdwijnt naar buitenlandse techbedrijven zoals Microsoft en Amazon, wat leidt tot slechter onderzoek en onderwijs in Nederland. Ook is er structureel te weinig geld om de instroom van het aantal studenten kunstmatige intelligentie aan te kunnen.