Brieven

Brieven 7/12/2018

Marrakesh-pact

Vies, meneer Baudet

„Dat is vies”, zegt onze kleindochter nogal eens als zij iets nieuws te eten krijgt. Als verantwoordelijke grootouders zeggen wij dan natuurlijk: „Het is niet vies, je vindt het niet lekker.” Daar moet ik elke keer aan denken als ik de leider van Forum voor Democratie hoor oreren over welk onderwerp dan ook. Als er bijvoorbeeld een deskundige een iets genuanceerder beeld of – hoe durf je – een tegengestelde mening heeft, dan heeft diegene er geen verstand van of is het gewoon niet waar. De enige in de wereld die niets hoeft te onderbouwen, in zijn ogen, is deze voorman zelf. Als hij weer eens in een rubriek op mag draven om zijn mening te geven zou het al een verademing zijn als de interviewer zou zeggen: „Het is niet vies meneer Baudet, u vindt het gewoon niet lekker.”

Strafbeschikking

OM misleidt burger

Bij de kritiek op strafbeschikkingen geuit in Het rommelt in de straffabriek van het OM (4/12) mag niet onvermeld blijven dat het OM de burger wat beroepstermijn betreft regelmatig misleidt. Wie maximaal € 340 voor een overtreding krijgt, die niet langer dan vier maanden geleden zou zijn begaan, heeft volgens de wet zes weken de tijd om ‘verzet’ te plegen. Iedere OM-strafbeschikking die ik ken vermeldt echter standaard een termijn van maximaal twee weken. Ook in deze gevallen. Daarmee wordt, lijkt mij, de burger bewust op het verkeerde been gezet. Kennelijk met het doel om hem of haar zo veel mogelijk bij de onafhankelijke rechter weg te houden. Ik heb hierover enkele jaren geleden een brief geschreven aan het CJIB, de afdeling van het OM die de strafbeschikkingen verzendt. Ik wacht, ondanks enkele herinneringen, nog steeds op een antwoord.


advocaat

Zorgpremie

Zorgelijke premie

Sinds enkele jaren is de decembermaand niet meer de maand van de feestdagen, maar de maand van de verzekeringen. Ook NRC besteedde er aandacht aan, in het artikel Zo bespaar je op je zorgpremie (5/12). Ooit een sociaal stelsel, waarin je hoopte dat je zelf gezond bleef en we met elkaar degene met pech ondersteunden. Nu een doos van Pandora waar de pech begint met de vulling van je portemonnee. Besparen op je zorgpremie is immers vooral slim als je meer geld hebt om de pech op te vangen. Wat mij betreft is het huidige zorgstelsel daarmee van sociaal naar a-sociaalsysteem gedegradeerd en hoop ik niet alleen nog meer dat ik zelf gezond blijf, maar ook dat de beleidsmakers hun gezonde verstand aanspreken om deze treurige ontwikkeling te keren.

Crispr-cas

De fundamentele vraag

In het debat over de gemanipuleerde baby's stelt vrijwel niemand de meest fundamentele en daarmee belangrijkste vraag: hoe en door wie wordt straks bepaald welke veranderingen in het genoom ‘verbeteringen’ zullen zijn en welke niet. De denkbare antwoorden op die vraag vormen vermoedelijk op dit moment de ernstigste bedenkingen. Laat nu eerst de filosofen de juiste vragen stellen!

Correcties/aanvullingen

Michail Friedman

In het artikel Witwassen voor Moskou via Nederland (5/12, p. 4-6) stond dat Michail Friedman op een Amerikaanse sanctielijst staat. Dit moet zijn: oligarchenlijst.