Arbeid

Groen licht voor EU-instantie

De EU-ministers van Sociale Zaken hebben donderdag groen licht gegeven voor de oprichting van een Europees Arbeidsagentschap (ELA). Die naam vinden zij in meerderheid beter dan de eerder voorgestelde Europese Arbeidsautoriteit, omdat de rol van de dienst beperkt is tot het ondersteunen van lidstaten. Het agentschap moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, met name bij grensoverschrijdende arbeid. Het gaat risicoanalyses maken, zorgen voor betere uitwisseling van data en bemiddeling bij conflicten tussen landen. Het tot de orde roepen van bedrijven die de regels overtreden, blijft bij de lidstaten. (ANP)