Interview

‘Samen studeren vinden onze studenten prettig’

Kristel Baele EUR De bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam wil de toestroom reguleren. Misschien met collegegelddifferentiatie.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft voor haar drie grootste studies een negatief oordeel van de studenten gekregen in de Keuzegids Universiteiten. Kristel Baele, voorzitter van het college van bestuur is daar „niet blij” mee.

„Natuurlijk niet. Uit de Nationale Studentenenquête blijkt wel dat de studenten tevreden zijn met hun universiteit als geheel. Net in de periode dat de enquête werd afgenomen, was een groot gebouw dicht. We moesten de studenten herplaatsen. Ze vinden samen studeren prettig, maar dat kon helaas minder goed in de noodvoorzieningen. Nu dat gebouw weer open is en er in de bibliotheek veel plaatsen bij zijn, hebben we goede hoop dat het nu een stuk beter gaat.”

U wil de toestroom reguleren met een numerus fixus voor Engelstalige opleidingen.

„Nu tref je met een numerus fixus voor een Engelstalige studie ook Nederlandse studenten. Het voorstel is om naast de Engelstalige een Nederlandstalige opleiding in het leven te roepen. Dan voorkom je dat Nederlandstaligen worden afgewezen.

„Zo’n numerus fixus kunnen we pas in 2021 invoeren. Dat duurt lang. Ik hoop dat we op de nieuwe wet kunnen vooruitlopen.

„Je zou ook verschillende collegegeldtarieven kunnen invoeren. In de VS heb je een tarief voor studenten uit de eigen deelstaat, een hoger tarief voor Amerikaanse burgers en dan nog een tarief voor iedereen buiten de VS. Differentiatie is daar heel gewoon. Een internationale klas is leerzaam voor de latere loopbaan van studenten, maar we moeten het kunnen reguleren.”

Voor kleinschalig onderwijs zijn tijdelijke krachten nodig. Van de universitaire docenten aan de Erasmus Universiteit heeft 60 procent een los contract. Is dat niet veel?

„Alleen vaste aanstellingen zou niet werken. Je wil mobiliteit, andere ideeën, ook dat is diversiteit. Wetgeving maakt een vaste aanstelling van mensen helaas niet gemakkelijk. Er zijn veel jonge mensen die een tijdje doceren en dan wat anders gaan doen. Het is voor hen een mooie opstap aan het begin van hun carrière. Verscheidene faculteiten bieden hun begeleiding voor een vervolgstap.

„We willen mensen blijven betalen. We willen zeker weten dat het beloofde overheidsgeld ook komt. Daar is vaak niet zoveel zicht op. Nu komt er een doelmatigheidskorting en waarschijnlijk nog een. Het is geen pretje om de faculteit te moeten reorganiseren en een onderwijsdirecteur wil dat risico niet nemen.”