‘Racisme neemt af, maar incidenten zijn ernstiger’

Het aantal racistische meldingen bij de politie is in 2017 afgenomen, al wordt er wel vaker geweld gebruikt dan vorig jaar. De onderzoekers gissen naar een verklaring voor de daling.

Aanhangers van Pegida lopen mee in een demonstratie die gericht is tegen vluchtelingen. De extreemrechtse organisatie telt ongeveer 40 actieve leden.
Aanhangers van Pegida lopen mee in een demonstratie die gericht is tegen vluchtelingen. De extreemrechtse organisatie telt ongeveer 40 actieve leden. Foto Lex van Lieshout/ANP

De politie heeft in 2017 minder racistische incidenten geregistreerd dan in het jaar ervoor, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting. Wel werd er veel vaker geweld gebruikt dan in 2016.

Uit de jaarlijkse monitor blijkt dat het aantal meldingen van racistische incidenten bij de politie vorig jaar flink afnam, van 4.038 in 2016 naar bijna zeshonderd minder een jaar later. Alleen van intentioneel antisemitisme, waarbij de dader kennis heeft van de mogelijke Joodse achtergrond van het slachtoffer, werd vorig jaar vaker aangifte gedaan: van 11 meldingen naar 46.

Ondanks de afname van het totaal aantal geregistreerde racistische incidenten, nam wel de ernst ervan toe: in 2016 werd bij 3,9 procent van de incidenten geweld gebruikt, tegenover 13,1 procent in 2017.

Extreemrechts

De aanhang van extreemrechtse groeperingen daalt. In de periode 2015-2016, toen er maatschappelijke onrust rondom de komst van vluchtelingen was, steeg het aantal actieve leden van extreemrechtse organisaties. Halverwege 2016 waren er ongeveer 420 mensen actief betrokken bij een extreemrechtse formatie, dat aantal is gezakt tot 255 in 2017.

De onderzoekers gissen naar een verklaring van de daling van racistische incidenten, maar wijten de afname aan de mogelijke “maatschappelijke gewenning aan aanslagen” en de relatieve rust rondom migratie. Tegelijkertijd zien de onderzoekers dat de maatschappelijke en politieke invloed vanuit extreemrechtse groeperingen toeneemt.

De extreemrechtse ideeën worden steeds meer gezien als “willekeurig welke andere politieke mening”, mede omdat deze ideeën en opinies meer toegang krijgen tot het maatschappelijke en politieke debat. Zo zouden Forum voor Democratie en de PVV ideeën verspreiden die “goed aansluiten bij de ideeënwereld van extreemrechts” en zo extreemrechts gedachtegoed normaliseren. Wel zeggen de onderzoekers dat de PVV actief afstand houdt van extreemrechtse organisaties, Forum voor Democratie distantieert zich er niet “al te scherp” van.