Hoger onderwijs

Kabinet houdt vast aan hogere rente studieleningen

Het kabinet houdt vast aan de verhoging van de rente op studieleningen. In een debat probeerde de oppositie andermaal minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) op andere gedachten te brengen, maar die was onvermurwbaar. Van Engelshoven benadrukte dat de verhoging de houdbaarheid van het stelsel ten goede komt. Daarbij gaat het om een bescheiden stijging van het maandelijkse aflossingsbedrag, vindt zij. Maar de linkse oppositie ziet in de renteverhoging een nieuwe financiële domper voor studenten, boven op het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd. De oppositie richtte haar pijlen ook op het CDA. Die partij benadrukt nog regelmatig tegen het leenstelsel te zijn, maar verdedigt de renteverhoging wel. Het Interstedelijk Studentenoverleg ISO vreest voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. (ANP)