Gemeente wil Haagse woningschaarste aanpakken

Woningmarkt De gemeente Den Haag kampt met woningschaarste. Ingrepen in de vrije markt zijn volgens de woonwethouder noodzakelijk.

Impressie van de Haagse skyline als er woontorens zouden staan in het gebied tussen de stations HS, Centraal en Laan van NOI.
Impressie van de Haagse skyline als er woontorens zouden staan in het gebied tussen de stations HS, Centraal en Laan van NOI. Foto KCAP

Den Haag wil met radicale maatregelen, waarvan een aantal ingrijpen in de vrije markt en het particulier eigendom, de woningschaarste in de gemeente aanpakken.

Als de plannen door de gemeenteraad worden goedgekeurd, zou Den Haag de eerste van de vier grote steden zijn die op een dergelijke manier het woningaanbod probeert te reguleren.

Zo wil het college van burgemeester en wethouders een huisvestingsvergunning invoeren voor middeldure huurwoningen tot 950 euro per maand. Particuliere huurders die meer dan bijvoorbeeld 60.000 euro per jaar verdienen, zouden dan niet meer in die woningen terechtkunnen. Ook wil het college bij nieuwbouw van middeldure huurwoningen laten vastleggen dat deze tot twintig jaar lang betaalbaar blijven.

Onmisbare groepen

Het college wil verder voorrang geven aan „onmisbare beroepsgroepen” – leraren, verplegers en agenten – bij het krijgen van sociale huurwoningen. 5 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen zou bovendien verloot moeten worden onder starters, nu iets meer dan een kwart van de woningzoekenden in Den Haag. Zo omzeilen zij de vereiste lange inschrijftijd. In beide gevallen zou het om tijdelijke huurcontracten gaan.

De hoogte in

De stad groeit naar verwachting de komende twintig jaar van 539.000 inwoners tot voorbij de 600.000 en zit klem tussen de zee en randgemeenten. Daarom gaat Den Haag de hoogte in: tussen de stations Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI moeten woontorens verrijzen. De restrictie op panden hoger dan 140 meter werd in oktober al opgeheven.

Lees ook: College Rotterdam wil meer hoogbouw

Maar bijbouwen is volgens wethouder Boudewijn Revis (wonen en stadsontwikkeling, VVD) slechts een klein deel van de oplossing: „Als we drieduizend woningen bouwen, is dat nog altijd maar 1 tot 2 procent van de vraag.”

Daarom zijn volgens hem maatregelen nodig om het bestaande aanbod van 250.000 woningen beter te verdelen. „Er is geen doelgroep die niet op zoek is”, zegt Revis: „Er is een te klein aanbod sociale woningen, er is te weinig aanbod voor starters en voor middeninkomens, er is te weinig doorstroming en er zijn te weinig koopwoningen.”

De schaarste op de sociale woningmarkt – waar 57.800 woningzoekenden zijn en de voorraad bestaat uit 80.000 woningen – wil de wethouder verlichten door allereerst „met de stofkam door de wachtlijst te gaan”. Verder wil hij corporaties houden aan hun plicht te bouwen en mochten zij zich daar niet aan houden, dan wil Revis marktpartijen uitnodigen om sociale huurwoningen te bouwen.

Particuliere huurmarkt

Doorstroom in de particuliere huurmarkt, iets minder dan een kwart van het woningaanbod, wil hij onder meer door de huisvestingsvergunning bereiken. Revis noemt het „een zware maatregel”, „maar alles afwegende is dit nodig.” Het aanbod van huurwoningen onder de 950 euro is schaars en een vergunning moet particuliere huurhuizen in die categorie, waarin nu ook huurders „die een ton per jaar verdienen” wonen, vrij maken voor huurders met een middeninkomen. Wel moet hij nog met het ministerie van Binnenlandse Zaken bespreken of dergelijke reguleringsregels mogen.

De gemeenteraad heeft de plannen donderdagochtend gekregen, in de zomer wil het college zijn Woonagenda vastleggen.