CAR

Hongers- nood

Foto Florent Vergnes/AFP

In de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek, wordt een ondervoed meisje gewogen. Er dreigt voor 43.000 jonge kinderen de hongerdood.

In het door burgeroorlog verscheurde Afrikaanse land zijn zo’n anderhalf miljoen kinderen aangewezen op noodhulp. Volgens een Unicef-rapport heeft bijna elk kind bescherming nodig tegen strijdende groepen. De CAR is al zeker vijf jaar toneel van sektarisch geweld, sinds islamitische rebellen de president hebben afgezet. Christelijke milities gingen daarop de strijd aan met de Seleka. Volgens de VN zijn duizenden mensen omgekomen en is eenvijfde van de 4,5 miljoen inwoners gevlucht.