Brieven

Brieven 6/12/2018

Strafbeschikking

Waarom en waardoor

„Dat het OM duizenden mensen onterecht veroordeelde”, schrijft NRC, „kwam onder meer door een gebrek aan bewijs, onvoldoende motivering van straffen en gebrekkige dossiers” (Advocaten: gestraften door OM moeten hun zaak kunnen openbreken, 5/12). Hier is ‘gebrek aan bewijs’ geen oorzaak van een gemaakte fout, maar maakt deel uit van die fout zelf. De oorzaak moet gezocht worden in de vraag hoe het kon dat OM-medewerkers toch doorgingen met veroordelen. Dit geldt ook voor ‘onvoldoende motivering van straffen’ en zelfs voor ‘gebrekkige dossiers’: het zijn explananda, dingen die verklaard moeten worden.

Etiket ‘racisme’

Boze witte man

Herman Vuijsje bagatelliseert racisme (Plak niet op alles het etiket ‘racisme’, 4/12). In lijn met Trump na ‘Charlottesville’ krijgen de boodschappers van beide zijden, ook die tegen racisme, de schuld. Hadden de boodschappers zich koest gehouden, dan waren er geen zwarte kinderen die zich bij de aanblik van Piet ongelukkig voelen, geen etnisch geprofileerden, geen allochtonen op het mbo zonder stageplaats. Vuijsje reageert als boze witte man die uit zijn comfortzone is gehaald.

Bush senior

Oud-, geen ex-president

Mooie foto, van hulphond Sully, wakend bij zijn overleden baasje.

Maar is het in het bijschrift niet passender om over „oud-president Bush” te spreken, in plaats van „ex-president”? Nixon was een ex-president. Een echtgenoot met wie het huwelijk mislukt is, noemt men een ex-echtgenoot. Een overleden echtgenoot noem je zo niet.

ZWAARTEKRACHTGOLVEN

Wat heb je eraan?

As belastingbetaler maak ik bezwaar dat Nederland naar ik vermoed honderden miljoenen heeft bijgedragen aan het internationale onderzoek naar zwaartekrachtgolven (Vier nieuwe zwaartekrachtgolven ontdekt in oude data, 4/12). Dit onderzoek heeft namelijk geen praktisch of maatschappelijk nut, de metingen zijn dubieus en geven alleen informatie over gebeurtenissen die miljoenen of zelfs miljarden jaren geleden wellicht hebben plaatsgevonden. Dus stoppen met die onzin en laten we ons kostelijke belastinggeld besteden aan projecten waar de Nederlandse samenleving werkelijk iets aan heeft.


wetenschapshistoricus,

Correcties/aanvullingen

Verkeerd citaat

In Van de bank naar het buurthuis (29/11, p. 8-9) wordt een 72-jarige Eritreeër verkeerd geciteerd. Het correcte citaat is: „Melotti-bier en Eritrese schoenen hadden wereldberoemd kunnen zijn zonder internationale sancties en oorlog met Ethiopië.”

Zwarte columnistes

In het artikel Zwarte columniste krijgt ‘dagelijks’ haatberichten (30/11, p. C2), over het vertrek van Trouw-columnist Seada Nourhussen, stond dat hoofdredacteur van Trouw Cees van der Laan plannen had om het columnistenbestand te veranderen. Volgens hem is dat niet zo: „Er gaan toevallig ook twee andere columnisten weg, maar daar heeft dit niets mee te maken.”

Pact van Marrakesh

In het commentaar Het migratiepact van Marrakesh verdient een serieus parlementair debat (1/12) werd het „algemeen erkende recht van vrijheid van verplaatsing” toegeschreven aan art. 2 van het EVRM. Dat moet zijn art. 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM.