Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 veel hoger dan aangenomen

Als de voorspelling van drie onderzoeksbureaus klopt, is het Urgenda-vonnis vrijwel niet meer te halen. De extra uitstoot zou de staat honderden miljoenen kunnen kosten.

Als de prognose van de onderzoeksbureaus zou uitkomen, stoot Nederland dan 21 miljoen ton CO2 te veel uit.
Als de prognose van de onderzoeksbureaus zou uitkomen, stoot Nederland dan 21 miljoen ton CO2 te veel uit. Robin van Lonkhuijsen/ANP

De CO2-uitstoot in Nederland zal in 2020 veel hoger liggen dan tot nu toe is aangenomen. Dat melden drie onderzoeksbureaus in een woensdag verschenen rapport. Dat zou het voor de Nederlandse staat vrijwel onmogelijk maken om aan de Urgenda-uitspraak te voldoen.

De rechter dwong de staat om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 25 procent te verminderen in 2020 ten opzichte van ijkjaar 1990. Volgens de drie onderzoeksbureaus zal de afname slechts op circa 15 procent uitkomen. Op dit moment is de uitstoot van broeikasgas 13 procent lager dan in 1990.

Volgens directeur John Kerkhoven van onderzoeksbureau Kalavasta, die deze berekening maakte, komt dat met name door de economische groei: het autoverkeer en de productie van de industrie nemen toe. Weliswaar groeit het aantal wind- en zonneparken de komende jaren ook, maar onvoldoende.

Tot nu toe ging de staat ervan uit dat Nederland afstevende op 23 procent minder CO2-uitstoot in 2020, met een ruime marge. Het baseerde zich op berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorig jaar maakte. Het PBL voorziet echter zelf dat nieuwe ramingen, die het in januari zal uitbrengen, ongunstiger zullen uitvallen.

Het Urgenda-vonnis uit 2015 werd deze herfst in hoger beroep bekrachtigd. Als na 2020 blijkt dat de CO2-uitstoot te hoog is, kan dat een enorme financiële strop betekenen. Als de prognose van de onderzoeksbureaus zou uitkomen, stoot Nederland dan 21 miljoen ton CO2 te veel uit. Op dit moment kost die uitstoot via de Europese emissiehandel 420 miljoen euro. De Stichting Urgenda heeft aangekondigd om nakoming te vorderen als de staat zijn verplichting niet nakomt. De hoogte van een eventuele dwangsom wordt bepaald door de rechter.

Het rapport van woensdag, dat overigens met name gaat over klimaatbeleid ná 2020, is geschreven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.

Lees ook: Kabinet moet keiharde maatregelen nemen om doelen CO2-uitstoot te halen