Milieuorganisaties dreigen klimaatakkoord niet te tekenen

Klimaatakkoord Wat er nu ligt op de onderhandelingstafel is onvoldoende voor de milieuorganisaties om hun handtekening onder te zetten.

De Amercentrale.
De Amercentrale. Foto Nils van Houts/ANP Xtra

Met nog zeventien dagen te gaan tot de deadline heeft de milieubeweging de confrontatie gezocht binnen het overleg rond het klimaatakkoord. Op 21 december moeten de onderhandelaars voor het klimaatakkoord hun definitieve plannen inleveren om de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent te verminderen.

De afgelopen acht maanden is er druk gepolderd, in relatieve mediastilte. Maar dinsdag legden de vier milieu- en natuurorganisaties die ook aan die onderhandelingstafels zitten, tijdens een persconferentie het mes op tafel. „Er ligt nu onvoldoende om onze handtekening onder te zetten”, zei directeur Joris Thijssen van Greenpeace. Het is onduidelijk wat de consequentie zou zijn als de milieubeweging het akkoord niet ondertekent.

De milieuorganisaties somden nogmaals de bezwaren op die ze eerder hadden geuit over de klimaatplannen. Er wordt een te groot beroep gedaan op biomassa (hout en planten), zodat voedselvoorziening en natuur in het geding komen. Ondergrondse CO2-opslag is onnodig en zadelt toekomstige generaties met de rommel op. De landbouwsector met zijn mestoverschotten wordt niet hervormd. En er wordt onvoldoende doorgepakt om CO2 te beprijzen, zowel voor elektriciteitscentrales en de industrie.

Lees hier het verhaal over de verdeeldheid die er is aan de klimaattafel

Geen veto

Annie van de Pas van de Natuur en Milieufederaties bekritiseerde de rol van de overheid, die zowel subsidies als beprijzing (CO2-heffing, rekeningrijden, gasbelasting) als „taboes” zou beschouwen. „Zolang vervuiling loont, blijven we vervuilen.”

De milieubeweging verwijt het kabinet ook dat het nog geen duidelijk standpunt inneemt over onder meer biomassa, en over de CO2-minimumprijs voor elektriciteitscentrales.

Greenpeace-directeur Thijssen noemde als voorwaarden dat een akkoord „zorgt voor 49 procent CO2-reductie” en dat het voorbereidt op een verdere afbouw van de uitstoot van broeikasgassen tot 2050. Hij noemde echter geen maatregelen die op een veto konden rekenen van Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie of de Milieufederaties.

Het Planbureau voor de Leefomgeving oordeelde in september dat het met de huidige plannen mogelijk is om 49 procent CO2-reductie te bereiken, maar dat er nog wel veel knopen moeten worden doorgehakt. Een dergelijke afname van de uitstoot is nodig om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.