Kamer verwerpt motie van wantrouwen tijdens Marrakesh-debat

FvD-leider Baudet diende de motie in die alleen door zijn eigen partij en de PVV gesteund werd. De twee partijen zijn uitgesproken tegenstanders van het VN-migratiepact.

FvD-leider Thierry Baudet diende al snel een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De partij kreeg alleen van de PVV steun voor de motie.
FvD-leider Thierry Baudet diende al snel een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De partij kreeg alleen van de PVV steun voor de motie. Foto: Remko de Waal/ANP

Een motie van wantrouwen tegen het kabinet van FvD-leider Thierry Baudet vanwege het zogeheten pact van Marrakesh is dinsdagavond met een grote meerderheid verworpen. Achttien Kamerleden stemden voor, 117 stemden tegen. Alleen de PVV steunde de motie van FvD.

Baudet diende de motie aan het begin van het debat in. Dat is opmerkelijk omdat normaal een stemming plaatsvindt na afloop van het debat.

Twitter avatar apjvalk Guus Valk Dit #Marrakeshdebat is geen debat. Het is een demonstratie van tegengestelde visies op migratie en internationale samenwerking. De motie van wantrouwen van Baudet, ingediend nog vóór het kabinet heeft geantwoord, is symbolisch.

FvD en PVV zijn het meest uitgesproken tegen het migratiepact. Ook de SGP en 50Plus zijn tegen het akkoord maar steunden de motie van wantrouwen niet. Volgens Baudet zal de immigratie dankzij dit akkoord “alleen maar toenemen”. Om aan de bezwaren van de tegenstanders tegemoet te komen, heeft de regering een ‘aanvullende verklaring’ gepubliceerd. Hierin legde het kabinet vast het akkoord wel te steunen, maar in een stemverklaring expliciet te vermelden dat het migratiepact geen onbedoelde juridische gevolgen mag hebben.

PVV en FvD reageerden vorige week boos. “Een waardeloze schijnoplossing”, noemde Tweede Kamerlid Sietse Fritsma (PVV) de verklaring.

Migratie

Lees ook: De acht heikele punten van het migratiepact

Met het pact van Marrakesh proberen de Verenigde Naties afspraken te maken over veilige en ordelijke mondiale migratie. De overeenkomst gaat niet over vluchtelingen, maar over alle andere vormen van migratie. Het pact, waarover ruim twee jaar door 193 landen is onderhandeld, is omstreden. Verschillende landen trokken hun steun terug en in België dreigt de regering te vallen.

Het akkoord is officieel juridisch niet bindend. Maar een van de meest besproken elementen is de vraag of individuen écht geen rechten kunnen ontlenen aan dit document. Critici zijn bang dat migratie een mensenrecht wordt met deze overeenkomst. Maar volgens de VN dient het document vooral een als diplomatiek instrument.