In besloten WhatsApp-groep gaf ze af op haar baas

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: arbeidsrecht.

Foto ANP Xtra

Collega’s in vergelijkbare functies verdienden meer, en dat vond de medewerker onrechtvaardig. Ondanks herhaalde verzoeken veranderde er niets, en dus ging ze zich extern oriënteren. Bij het zoeken naar een nieuwe baan laat de medewerker zich tegenover collega’s in een besloten WhatsApp-groep geringschattend en schertsend uit over haar werkgever. Ook vraagt ze twee van hen of ze mee willen naar de concurrentie – ze denkt dat ze meer kans heeft de baan te krijgen als ze als team overstapt. Haar werkgever krijgt lucht van alles en vraagt de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen.

De werkgever voert aan dat ze via WhatsApp „negatieve en gezagsondermijnende uitspraken heeft gedaan over leidinggevenden en directieleden”. En dat de vrouw in een presentatie bij haar potentiële nieuwe werkgever „vertrouwelijke (klant)informatie en foto’s” heeft gebruikt.

De vrouw betwist alle beschuldigingen. Zo zijn de WhatsApp-opmerkingen niet alleen uit hun context gehaald, maar „over het algemeen grappend” bedoeld – passend bij de cultuur binnen het bedrijf. Vertrouwelijke informatie heeft zij zeker niet gebruikt, en de collega’s hebben uit eigen overweging gehandeld.

De rechter ziet het anders. Er is wel degelijk sprake van verwijtbaar handelen: toen de samenwerking tussen de vrouw en de twee collega’s „heimelijk” werd en ook tot doel kreeg de huidige werkgever te schaden. Bovendien waren de uitspraken in de WhatsApp-groep over de grens van het toelaatbare. Het arbeidscontract wordt beëindigd. Een transitievergoeding kent de rechter wel toe: ook al was er de intentie de werkgever te schaden, echte schade is niet geleden, en de negatieve uitspraken in de besloten WhatsApp-groep zijn niet aan derden geopenbaard.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2018:5691

Groeps-whatsappen: hoe heurt het eigenlijk? Lees ook deze beknopte etiquette