Brieven

Brieven

Het vergt lef om te geloven dat je meer versies hebt’, aldus natuurkundige Sean Carroll in de NRC van afgelopen weekend (1/12). Nee hoor, helemaal niet.

Zolang de mens bestaat, is er spel. Homo ludens heeft sinds mensenheugenis het vermogen twee of meer ordeningen van de werkelijkheid tegelijk te hanteren. De mens doet dat in sport en spel, maar ook in taal (ordeningen van klank of lijntjes en betekenis), in culturen (onze levenswijze en die van anderen), in religies (een menselijke en sacrale werkelijkheid), in ideologieën (een onvolkomen en een volmaakte samenleving), in kunst (een stemming en een verbeelding) en in metaforen (heldere beelden die een onbekende situatie verduidelijken). In dezelfde NRC toont Kwame Anthony Appiah hoe handig we met onze diverse identiteiten omgaan (‘Je moet je identiteit vederlicht dragen’) en laat Eelco Runia zien hoe politieke opponenten spelen met ordeningen van de werkelijkheid om elkaar dwars te zitten (Wapen u tegen desinformatie).

Kortom, menswetenschappers weten al lang wat natuurkundigen moeizaam formuleren. Sean Carroll is bezig zijn spelvermogen te ontdekken.


cultureel antropoloog en auteur van Speltherapie voor verward Nederland: Omgaan met nationaliteit en diversiteit