Rechtbank bepaalt: Ratelband mag zijn leeftijd niet aanpassen

Vorige maand stelde Ratelband nog dat hij lijdt onder zijn echte leeftijd, naar eigen zeggen voelde hij zich ‘al heel lang 20, 25 jaar jonger’.

Foto Robin van Lonkhuijsen

De rechtbank weigert het officiële geboortejaar van de 69-jarige Emile Ratelband te veranderen. De tjakka-goeroe wilde zijn geboortejaar van 1949 aanpassen naar 1969 omdat die leeftijd, 49 jaar, volgens hem veel meer in de buurt komt van zijn ‘gevoelsmatige leeftijd’.

Volgens de Arnhemse rechtbank komen bij leeftijd bijvoorbeeld bepaalde beperkingen en verantwoordelijkheden kijken, zoals stemrecht en leerplicht. Als het verzoek van Ratelband was ingewilligd, zo oordeelde de rechter, zouden zulke leeftijdsrestricties geen zin hebben.

Lees ook de column van Tom-Jan Meeus: Wat blokkeerfriezen en Ratelband verbindt

Dat veel mensen zich langer gezond en eventueel jonger voelen, is volgens de rechtbank geen legitiem argument om hun officiële leeftijd aan te passen. “Het staat Ratelband vrij om zich twintig jaar jonger te voelen en daarnaar te handelen”, aldus de rechtbank. Dat de mediapersoonlijkheid last heeft van leeftijdsdiscriminatie, bijvoorbeeld doordat hij AOW krijgt, kon hij volgens de rechter niet aantonen.

De rechtbank keek bij het oordeel naar eerdere uitspraken, maar concludeerde dat uitspraken over naam- en geslachtswijziging bijvoorbeeld niet aansluiten bij dit verzoek. De rechter zag geen reden om nieuwe jurisprudentie te maken.

Kritiek

Vorige maand stelde Ratelband nog dat hij lijdt onder zijn echte leeftijd, naar eigen zeggen voelde hij zich “al heel lang 20, 25 jaar jonger”. De ambtenaar van de burgelijke stand en het Openbaar Ministerie waren tegen de wijziging. Volgens de ‘positiviteitsgoeroe’ echter is een verandering van leeftijd niet anders dan een verandering van geslacht.

Die uitspraak kwam hem onder meer in het Verenigd Koninkrijk op kritiek te staan, waar Ratelband flink in de belangstelling stond vanwege de zaak. Volgens critici is de vergelijking scheef, aangezien genderdysforie een erkende diagnose is. De zaak trok wereldwijd de aandacht, ook op sociale media.

Ook de Amerikaanse talkshow The Late Show with Stephen Colbert besteedde aandacht aan de zaak: