Is dit nieuws?



De redactie van NRC schrijft dagelijks tientallen nieuwsberichten. Veel onderwerpen waar onze verslaggevers mee aan de slag gaan vallen af, omdat nieuws dat rondgaat niet blijkt te kloppen of afkomstig blijkt van een onbetrouwbare bron. Op deze plek tonen wij wat onze overwegingen zijn om bepaalde nieuwsonderwerpen (nog) niet te brengen op onze site.

Nieuw blog

Lees hier het nieuwe Is dit nieuws?-blog.

Bericht: 'ProRail wil snelle treinverbindingen naar Enschede, Groningen en Maastricht'
Brengen we niet omdat: Voorbarig nieuws

Toelichting: In verschillende landelijke media wordt vooruit geblikt op mogelijk snellere intercity's tussen de Randstad en het noorden, zuiden en oosten van Nederland. Vrijdagnacht wordt inderdaad een proef gehouden op het traject tussen Groningen en Den Haag, dat was bekend. Of dit daadwerkelijk tot een snelle verbinding gaat leiden, moet nog worden bezien. De plannen voor andere trajecten zijn bovendien nog vaag. Bij concrete plannen hiervoor ontstaat een nieuw beoordelingsmoment. Tot die tijd schrijven we hier geen nieuwsbericht over.

Bericht: NVWA leidt dierenartsen op voor Brexit
Brengen we niet omdat: Was al bekend

Toelichting: Vrijdag valt bij verschillende media te lezen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit buitenlandse dierenartsen gaat opleiden, als voorbereiding op de Brexit. Het is niet helemaal duidelijk waarom dit nu in het nieuws komt, omdat dit al sinds maart 2018 bekend is.

In een stuk van 24 januari jongstleden schreven we erover:

Lees het verhaal: Files! Chaos! Maar het kan ook níet misgaan

Bericht: Gegevens vliegtuigpassagiers worden vijf jaar bewaard in database
Brengen we niet omdat: Was al bekend

Toelichting: Luchtvaartmaatschappijen moeten voortaan passagiersgegevens delen met de overheid. Die gegevens worden vijf jaar opgeslagen in een database die toegankelijk is voor onder meer justitie en politie, melden verschillende media. Aanleiding voor het nieuws is een bericht dat het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag online zette naar aanleiding van Kamervragen aan verantwoordelijk minister Grapperhaus (CDA).

Het plan waarover het ministerie schrijft was eerder al aangekondigd. Ruim een jaar geleden ging er een wetsvoorstel naar de Kamer. Dat voorstel is nu op een aantal onderdelen gewijzigd, maar in grote lijnen hetzelfde. De maatregel is in Europees verband vastgesteld, Nederland is verplicht om richtlijnen van de Europese Unie over te nemen.

Bericht: ‘Brexit is ongezond voor Britten’
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: We lezen dinsdagochtend over een waarschuwing van Britse epidemiologen, die voorspellen dat door stijgende prijzen van groente en fruit na de Brexit de gezondheid van Britten op het spel komt te staan – er wordt zelfs een concreet aantal potentiële doden genoemd. Volgens het onderzoek, dat is gepubliceerd in het British Medical Journal zou de prijsstijging komen door handelsbarrières zodra de grenzen sluiten. Een voorbarige conclusie, omdat de praktische gevolgen van de Brexit nog grotendeels onduidelijk zijn. Bovendien geldt de eventuele prijsstijging niet alleen voor groenten en fruit, maar voor alle goederen die geïmporteerd worden uit het buitenland. Ook kan de Britse regering nog ingrijpen met btw-maatregelen, waardoor groenten en fruit verhoudingsgewijs zelfs goedkoper kunnen worden – al is dit eveneens speculatief. We kiezen ervoor eerst af te wachten wat de concrete gevolgen zijn van de Brexit, voordat we berichten als deze meenemen.

Bericht: Drents Van Gogh Huis erft mogelijk een echte Van Gogh

Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving
Toelichting: Het Van Gogh Huis in het Drentse Nieuw-Amsterdam heeft een schilderij gekregen dat mogelijk gemaakt is door Vincent van Gogh. Het werk moet nog op echtheid onderzocht worden, melden zowel het museum als verschillende media woensdag. De vondst van een echt nieuw werk van de Brabantse schilder is een zeldzaamheid.

Het museum toonde het schilderij tijdens een nieuwsjaarsbijeenkomst aan alle vrijwilligers. Vervolgens is er een persbericht verstuurd, volgens het Van Gogh Huis om te “voorkomen dat het verhaal een eigen leven zou gaan leiden”. “Bovendien weet je niet wie erop af komt. Dat wilden we voor zijn," zegt Wessel Berkhout, een van de vrijwilligers.

Hoewel het Van Gogh Huis naar eigen zeggen aanleiding ziet om te vermoeden dat het om een authentiek schilderij gaat, is het werk nog niet door een deskundige bekeken. "We hebben nog geen kans gehad om te besluiten wie we moeten hebben en wat het allemaal gaat kosten. Dat gaan we dus nu doen."

Het Van Gogh Museum in Amsterdam, dat wel deskundigen in huis heeft die de echtheid kunnen bepalen, kent het schilderij niet en heeft het nog niet ter onderzoek aangeboden gekregen. Het museum laat weten jaarlijks tweehonderd "mogelijke Van Goghs" onder ogen te krijgen. De laatste keer dat daar een authentiek schilderij tussen zat was in 2013.

Bericht: PvdA vraagt planbureaus om doorrekening CO2-heffing
Brengen we niet omdat: voorbarige berichtgeving

Toelichting: PvdA-leider Asscher heeft in een open brief twee planbureaus gevraagd om een voorstel voor een CO2-heffing door te rekenen. Dit volgt ter aanvulling op het concept-Klimaatakkoord, en het voorstel wordt door diverse media opgenomen als nieuwsbericht. NRC kiest ervoor dit niet te doen. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) daadwerkelijk gaan rekenen met het voorstel van de PvdA.

Zowel het CPB als het PBL werken momenteel aan een doorrekening van de effecten van het concept-Klimaatakkoord, dat in december na maanden onderhandelen door honderd belanghebbende partijen gepresenteerd werd. Tot grote onvrede van de milieubeweging en de vakbonden sneuvelde in de onderhandelingen een beperkter voorstel voor een CO2-heffing. Bedrijven vrezen dat hun concurrentiepositie in gevaar komt als Nederland een dergelijk belasting invoert.

Beide planbureaus zijn niet verplicht om op verzoeken van individuele politieke partijen in te gaan, en betwijfelen desgevraagd capaciteit beschikbaar te hebben. Het moet daarnaast nog blijken of het voorstel van Asscher, dat een CO2-heffing op “alle emissies van alle bedrijven” in Nederland voorstelt, concreet genoeg is om daadwerkelijk na te rekenen. Om deze redenen vinden wij het nog te vroeg voor een nieuwsbericht. Mocht blijken dat de Planbureaus daadwerkelijk ingaan op het voorstel van Asscher, dan heroverwegen we dit besluit.

De campagne is begonnen: Zowel VVD als D66 dreigde dit weekend het kabinet te laten vallen over klimaatbeleid

Bericht: Gezamenlijke zwarte lijst ontuchtplegers voor sportclubs en vrijwilligers
Brengen we niet omdat: Voorbarig nieuws

Toelichting: Dat sportkoepel NOC*NSF de lijsten met ontuchtplegers wil samenvoegen met die van vrijwilligersorganisatie NOV was al langer bekend. Het was een aanbeveling van de Commissie De Vries (2017) die vorig jaar werd overgenomen door NOC*NSF. Er werd een procedure gestart om dit te realiseren, maar door de nieuwe privacywet moest het besluit worden uitgesteld. Dit jaar wil NOC*NSF opnieuw een verzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen, maar dit gebeurt pas wanneer de sportkoepel haar eigen lijst op orde heeft gebracht. Pas daarna wordt er een verzoek ingediend om de samenvoeging te realiseren. Het is dus nog niet zeker wanneer en of het de organisaties überhaupt lukt om twee lijsten te maken. Tot die tijd is het te vroeg voor een nieuwsbericht.

Bericht: Schiphol: Noord/Zuidlijn kan worden doorgetrokken
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: Schiphol-topman Dick Benschop liet in zijn nieuwjaarstoespraak bij de luchthaven weten dat de Noord/Zuidlijn wat hem betreft kan worden doorgetrokken. De vraag is niet of, maar wanneer - zo was de strekking maandagavond. Het is een bekende wens van Schiphol dat de metrolijn vanuit Amsterdam wordt doorgetrokken naar de luchthaven. Er worden inderdaad gesprekken gevoerd waar ook de gemeente Amsterdam bij betrokken is, maar een besluit hiertoe van de Amsterdamse gemeenteraad is nog ver weg. Bovendien zou dit überhaupt pas mogelijk zijn na 2028, als de verbouwing van station Amsterdam Zuid is afgerond. Tot het zover is valt dit onder de noemer toekomstmuziek, en brengen we deze uitingen niet als nieuws.

Bericht: Veel muggenoverlast in delen Nederland
Brengen we niet omdat: Onvoldoende onderbouwd

Toelichting: Media melden maandag dat steekmuggen ‘veel overlast’ veroorzaken in delen van het land. Het gaat daarbij om de zogeheten molestusmug, een soort die (anders dan de bekendere huissteekmug) actief is in de winter.

De berichten zijn gebaseerd op cijfers van Muggenradar.nl. Bij dat online meldpunt kunnen mensen doorgeven hoeveel last zij hebben van muggen: ‘geen overlast’, ‘een beetje overlast’, ‘veel overlast’ en ‘heel veel overlast’ – categorieën die overigens niet duidelijk gedefinieerd zijn.

Of de toename van de muggenmeldingen het gevolg is van een toename van het aantal muggen, is niet met zekerheid te zeggen, zegt ook de oprichter van Muggenradar.nl en muggendeskundige aan de Wageningen UR Arnold van Vliet. Het gaat niet om wetenschappelijk onderzoek. “De toename van meldingen hangt samen met media-aandacht, dat zie je nu ook al.”

Bericht: Rechter legt na aanhouding Michael P. vaker tbs op
Brengen we niet omdat: geen opvallende trendbreuk

Toelichting: In september 2017 doodde Michael P. de 25-jarige Anne Faber, waarvoor hij tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd. Gesuggereerd wordt dat door deze veroordeling het aantal tbs-maatregelen is toegenomen. In 2018 nam het aantal opgelegde tbs-maatregelen inderdaad met tien gevallen toe tot 215, maar komt dat door de zaak-Faber?

De Vereniging van tbs-advocaten stelt dat het "erg toevallig" is dat het aantal tbs-maatregelen na de dood van Faber is gestegen. Onvrede in de samenleving over de rechtsgang rondom P., speelt volgens de beroepsvereniging daarbij een rol. Toch stelt het Ministerie van Justitie dat er "meerdere oorzaken" ten grondslag liggen aan de stijging van het aantal tbs-opleggingen het afgelopen jaar. Dit valt moeilijk te checken, we kunnen dus niet zeker stellen dat er sprake is van een causaal verband.

Daarbij zien we aan trendcijfers van de afgelopen twintig jaar dat er vaker opvallende pieken en dalen zitten in het aantal opgelegde tbs-straffen - en dat 215 tbs-maatregelen historisch gezien ook geen buitengewoon groot aantal is.

Bericht: '470.000 passagiers vertraagd in 2040'
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting:
De voorspellingen zijn afkomstig van Eurocontrol, de branchevereniging van luchtverkeersleiders, en zouden uitkomen als er niets gebeurt aan de huidige knelpunten in het Europese luchtruim. Het is een voorspelling die gaat over 2040 - naar onze mening wel heel ver in de toekomst, terwijl er op dit momenteel ook al veel problemen met knelpunten zijn. Het is niet aannemelijk dat er helemaal niets gebeurt in 21 jaar tijd, vandaar dat we hier nu geen nieuwsbericht van meenemen.

Bericht: Pakketbezorgers maken woonwijken onveiliger
Brengen we niet omdat: Onvoldoende onderbouwd, campagnejournalistiek

Toelichting: Meerdere media schreven maandagmorgen over een persbericht van Veilig Verkeer Nederland (VVN): de verkeersveiligheid in woonwijken zou flink te lijden hebben onder pakketbezorgers.

VVN onderbouwt die bewering niet met cijfers. De cijfers die wel in het bericht staan, gaan over de groeiende onlineverkoop en het toenemende aantal busjes in drukke straten. Statistische gegevens over ongelukken, schade of overlast veroorzaakt door hard rijdende of foutparkerende pakketbezorgers ontbreken. VVN geeft dat zelf ook toe in het persbericht.

Een woordvoerder licht toe dat het beeld over pakketbezorgers dat VVN heeft, gebaseerd is op “gesprekken met vrijwilligers en consulenten” van de organisatie. “We zien in het algemeen dat er harder wordt gereden in woonwijken. Bezorgers spannen daarbij de kroon.” Dat maakt VVN op uit een meldpunt, waar “tien à twintig meldingen” zijn binnengekomen.

Het bericht van VVN is volgens de organisatie naar eigen zeggen vooral bedoeld om een discussie over het onderwerp aan te zwengelen. Directeur Alphons Knuppel zegt in de publicatie dat hij “buurtbewoners oproept in actie te komen”. Omdat het VVN er voornamelijk om te doen is een boodschap onder de aandacht te brengen, én omdat de vermeende verslechtering van de verkeersveiligheid door pakketbezorgers alleen gebaseerd is op anekdotisch bewijs, hebben wij hier geen nieuwsbericht over geschreven.

Bericht: Milieubeweging stapt uit onderhandelingen over klimaatakkoord
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

De Volkskrant meldt donderdagmiddag om 12.40 uur groot dat de milieubeweging uit de onderhandelingen stapt voor het klimaatakkoord. Zowel Greenpeace als de Stichting Natuur en Milieu ontkennen echter desgevraagd dat daarover een besluit is genomen. “Onze directeur zit op dit moment nog met minister Wiebes aan tafel”, aldus woordvoerder Geeke van der Sluis van Greenpeace. “We snappen dit helemaal niet.” Volgens de Volkskrant zouden de vier milieuorganisaties die mee onderhandelen, zijn opgestapt vanwege onvrede over een compromis over de CO2-heffing voor de industrie. Volgens de milieubeweging heeft zij wel kritiekpunten op het klimaatakkoord op tafel gelegd, maar is die breder dan de industrie.

We hebben daarom besloten het nieuws op dit moment niet te brengen. Om 16.00 uur donderdagmiddag geeft de milieubeweging een persconferentie.

Update 20 december 16.30 uur: Na het overleg heeft de milieubeweging een gezamenlijke verklaring naar buiten gebracht, waarin ze zich distantieert van het klimaatakkoord. "Na bijna een jaar onderhandelen blijkt het resultaat helaas onvoldoende”, aldus Greenpeace, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie en vakbond FNV. Al is nog niet helemaal zeker of de milieubeweging zich definitief afkeert.

Lees hier ons bericht daarover.

Bericht: GroenLinks: legaliseer xtc
Brengen we niet omdat: Oud nieuws

Oppositiepartij GroenLinks stelt maandagochtend de productie van xtc te willen reguleren. De aanleiding voor de berichtgeving laat zich raden - er is immers geen Kamermeerderheid voor. GroenLinks had decriminalisering en regulering van harddrugs reeds in 1994 op het verkiezingsprogramma op het verkiezingsprogramma en ook bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen pleitte de partij voor legalisering.

Concreet verandert er nu dus weinig, waardoor er voor ons geen reden is om hier nu een nieuwsbericht van te maken.

Bericht: Consumentenbond dreigt met kort geding KLM
Brengen we niet omdat: Dreigen met een rechtszaak

Toelichting: De Consumentenbond heeft, in protest tegen het zogenaamde no-show-beleid van KLM, een ultimatum gesteld. Als de luchtvaartmaatschappij dit beleid niet zou afschaffen of aanpassen, dan zou een kort geding volgen. Wij hebben hier geen nieuwsbericht over geplaatst omdat er nog geen stappen waren gezet om naar de rechter te gaan. Woensdag werd duidelijk dat die er ook niet komen: KLM gaat in gesprek met de Consumentenbond.

Update 14-01: de gesprekken tussen KLM en de Consumentenbond hebben niets opgeleverd, waardoor er nu alsnog een dagvaarding is uitgegaan. Voor ons reden voor een nieuwsbericht, lees hier meer.

Bericht: Jaarlijks tientallen ontslagen bij de krijgsmacht wegens drugsgebruik

Brengen we niet omdat: Geen opvallende trendbreuk

In 2017 zijn 31 militairen ontslagen vanwege harddrugsgebruik, melden verschillende media donderdag. Het is het eerste jaar waarover exacte cijfers hieromtrent bekend zijn. De krijgsmacht schat dat al jaren tussen de dertig en vijftig medewerkers de laan uitgestuurd worden vanwege drugsgebruik.

Wij berichten dit niet omdat er geen trendbreuk lijkt te zijn. Ook is een aantal van 31 op een totaal van veertigduizend medewerkers niet dusdanig significant dat er van stelselmatige drugsproblematiek in de krijgsmacht gesproken kan worden. Tevens is het al jaren bekend dat Defensie een zerotolerancebeleid hanteert op het gebied van harddrugs en medewerkers die hierop betrapt worden direct ontslaat.

Bericht: Ozb stijgt komend jaar met 2,2 procent

Brengen we niet omdat: Onvoldoende onderbouwd

Toelichting: De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt volgend jaar gemiddeld met 2,2 procent, volgens een steekproef die Vereniging Eigen Huis (VEH) uitvoerde onder 111 gemeenten. Brancheorganisatie VEH benadrukt dat de toename voornamelijk komt doordat gemeenten financiële gaten dichten middels deze belasting. Ook waarschuwt VEH voor verdere stijging van de ozb door aankomende duurzaamheidsmaatregelen.

Jaarlijks komt het CBS met een landelijk overzicht van de ozb per gemeente. Vorig jaar steeg deze belasting landelijk met 2,5 procent. De steekproef van VEH neemt een voorschot op de mogelijke stijging in 2019, maar van slechts 30 gemeenten van de 111 zijn de cijfers formeel vastgesteld. Een woordvoerder benadrukt dat alle gebruikte cijfers door de gemeenten zijn verstrekt, maar deze “nog een fractie naar boven of beneden” kunnen worden bijgesteld.

De ozb-heffing wordt gekoppeld aan de waardering onroerende zaken (woz). We hebben VEH om die reden ook gevraagd of de hogere ozb te verklaren is door een stijging van de huizenprijzen, maar dat verband legde een woordvoerder niet.

Of de gemeenten die de VEH heeft onderzocht representatief zijn voor heel Nederland, is onduidelijk. De verschillen tussen gemeenten zijn bovendien zo groot dat een landelijk gemiddelde weinig zegt. Zo stijgt in Cuijk de belasting met 32 procent, terwijl deze in Asten met 8,4 procent daalt. Woningbezitters in Nijmegen betalen 535 euro ozb per jaar, terwijl dat in Den Haag ruim 400 euro minder is.

Bericht: OM wil af van briefgeheim op postpakketten

Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: Het OM roept op het briefgeheim voor pakketpost af te schaffen, omdat het zo makkelijker wordt zendingen met drugs en andere illegale waar te onderscheppen. Daders kunnen dan vaker worden opgepakt, aldus justitie. Nu is er nog toestemming nodig van de rechter-commissaris voordat de autoriteiten een verdacht postpakket mogen openen. Het briefgeheim op briefpost wil het OM overigens gewoon in stand houden.

In de praktijk zal de wens van justitie niet zomaar in vervulling gaan. Het briefgeheim staat namelijk in de grondwet en kan dus niet even snel worden geschrapt. Voor een grondwetswijziging is in twee kabinetsperiodes een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer vereist – de tweede keer zelfs een tweederde meerderheid. Voorlopig is de oproep van het OM het briefgeheim af te schaffen dus vooral een poging een politieke discussie op gang te brengen. Daarom brengen we dit bericht niet.