Is dit nieuws?

Bericht: Consumentenbond dreigt met kort geding KLM
Brengen we niet omdat: Dreigen met een rechtszaak

Toelichting: De Consumentenbond heeft, in protest tegen het zogenaamde no-show-beleid van KLM, een ultimatum gesteld. Als de luchtvaartmaatschappij dit beleid niet zou afschaffen of aanpassen, dan zou een kort geding volgen. Wij hebben hier geen nieuwsbericht over geplaatst omdat er nog geen stappen waren gezet om naar de rechter te gaan. Woensdag werd duidelijk dat die er ook niet komen: KLM gaat in gesprek met de Consumentenbond.

Bericht: Jaarlijks tientallen ontslagen bij de krijgsmacht wegens drugsgebruik

Brengen we niet omdat: Geen opvallende trendbreuk

In 2017 zijn 31 militairen ontslagen vanwege harddrugsgebruik, melden verschillende media donderdag. Het is het eerste jaar waarover exacte cijfers hieromtrent bekend zijn. De krijgsmacht schat dat al jaren tussen de dertig en vijftig medewerkers de laan uitgestuurd worden vanwege drugsgebruik.

Wij berichten dit niet omdat er geen trendbreuk lijkt te zijn. Ook is een aantal van 31 op een totaal van veertigduizend medewerkers niet dusdanig significant dat er van stelselmatige drugsproblematiek in de krijgsmacht gesproken kan worden. Tevens is het al jaren bekend dat Defensie een zerotolerancebeleid hanteert op het gebied van harddrugs en medewerkers die hierop betrapt worden direct ontslaat.

Bericht: Ozb stijgt komend jaar met 2,2 procent

Brengen we niet omdat: Onvoldoende onderbouwd

Toelichting: De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt volgend jaar gemiddeld met 2,2 procent, volgens een steekproef die Vereniging Eigen Huis (VEH) uitvoerde onder 111 gemeenten. Brancheorganisatie VEH benadrukt dat de toename voornamelijk komt doordat gemeenten financiële gaten dichten middels deze belasting. Ook waarschuwt VEH voor verdere stijging van de ozb door aankomende duurzaamheidsmaatregelen.

Jaarlijks komt het CBS met een landelijk overzicht van de ozb per gemeente. Vorig jaar steeg deze belasting landelijk met 2,5 procent. De steekproef van VEH neemt een voorschot op de mogelijke stijging in 2019, maar van slechts 30 gemeenten van de 111 zijn de cijfers formeel vastgesteld. Een woordvoerder benadrukt dat alle gebruikte cijfers door de gemeenten zijn verstrekt, maar deze “nog een fractie naar boven of beneden” kunnen worden bijgesteld.

De ozb-heffing wordt gekoppeld aan de waardering onroerende zaken (woz). We hebben VEH om die reden ook gevraagd of de hogere ozb te verklaren is door een stijging van de huizenprijzen, maar dat verband legde een woordvoerder niet.

Of de gemeenten die de VEH heeft onderzocht representatief zijn voor heel Nederland, is onduidelijk. De verschillen tussen gemeenten zijn bovendien zo groot dat een landelijk gemiddelde weinig zegt. Zo stijgt in Cuijk de belasting met 32 procent, terwijl deze in Asten met 8,4 procent daalt. Woningbezitters in Nijmegen betalen 535 euro ozb per jaar, terwijl dat in Den Haag ruim 400 euro minder is.

Bericht: OM wil af van briefgeheim op postpakketten

Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: Het OM roept op het briefgeheim voor pakketpost af te schaffen, omdat het zo makkelijker wordt zendingen met drugs en andere illegale waar te onderscheppen. Daders kunnen dan vaker worden opgepakt, aldus justitie. Nu is er nog toestemming nodig van de rechter-commissaris voordat de autoriteiten een verdacht postpakket mogen openen. Het briefgeheim op briefpost wil het OM overigens gewoon in stand houden.

In de praktijk zal de wens van justitie niet zomaar in vervulling gaan. Het briefgeheim staat namelijk in de grondwet en kan dus niet even snel worden geschrapt. Voor een grondwetswijziging is in twee kabinetsperiodes een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer vereist – de tweede keer zelfs een tweederde meerderheid. Voorlopig is de oproep van het OM het briefgeheim af te schaffen dus vooral een poging een politieke discussie op gang te brengen. Daarom brengen we dit bericht niet.