Brieven

Brieven 3/12/2018

Migratiepact

Onjuiste kop

‘Kabinet bezweert onrust ‘Marrakesh’’, kopte NRC Handelsblad vrijdag (30/11). Nota bene op de voorpagina. Dat is niet alleen feitelijk niet juist – de onrust is nog lang niet bezworen – maar erger nog, de kop dekt ook absoluut de lading van het goede en informatieve artikel niet. De realiteit komt gelukkig uitgebreid aan de orde, met de vermelding dat de gevonden oplossing (een stemverklaring) binnenskamers „kolderiek” wordt genoemd, wat me een heel toepasselijke kwalificatie lijkt.

Wetenschap

Voorbarige conclusie

In het artikel in de Wetenschapsbijlage Je ware zelf? Dat bestaat niet (24/11) maken de genoemde onderzoekers volgens mij een klassieke wetenschappelijke fout: afwezigheid van bewijs (namelijk van je ware zelf) is bewijs van afwezigheid. Bewijs van afwezigheid kan zo niet worden geleverd. En volgens mijn informatie in feite nooit, omdat je ware zelf zich altijd aan de waarnemende kant bevindt en nooit aan de waarneembare kant. Een wetenschappelijk onderzoek naar ‘je ware zelf’ is dus bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Met andere woorden, de conclusie ‘je ware zelf bestaat niet’ is voorbarig.

Taaltoets

Leg de lat niet te hoog

In het artikel Déze taaltoets maakt het inburgeren niet eenvoudiger (26/11) gaat het over de verhoging van de taaleisen voor migranten die willen inburgeren. In 2020 zal het niveau van onze nieuwe burgers van A2 naar B1 moeten. Nu haalt al bijna de helft van de migranten de taaltoets niet, laat staan als dit op een nóg hoger niveau wordt getoetst!

Laten we het meer per persoon bekijken. Wat heeft deze specifieke persoon nodig om goed in onze maatschappij te kunnen functioneren? Dit zal voor iedereen anders zijn. Mensen die al een goede opleiding hebben en op zoek zijn naar een baan zullen vaak een hoger taalniveau nodig hebben. Laten wij ze deze kans geven door ze wél op een hoger niveau op te leiden en het examen te laten maken. Zo heb je mensen die ook echt een hoger niveau Nederlands willen leren. Dit werkt ook veel beter omdat ze gemotiveerd zijn en het zélf willen. Immigranten die niet het idee hebben dat ze Nederlands willen leren zijn er ook.

Neem er dan als maatschappij genoegen mee dat ze het A2 niveau beheersen. Zij kunnen zichzelf dan ook prima redden.

Ik zou zeggen: laat het vereiste niveau op A2 maar geef de mensen die écht willen wel de kans om zich te ontwikkelen.

Schiphol

Advies? Niet nodig!

Maandag stuurde de Omgevingsraad Schiphol mij een uitnodiging voor een dag „verkenning en verdieping” over de problematiek inzake Schiphol. In de uitnodiging stond dat diezelfde raad binnenkort advies aan de minister zal uitbrengen. Op dezelfde dag staat in de krant dat de overheid heeft besloten dat Schiphol verder mag groeien. (Schiphol mag vanaf 2021 groeien, 26/11).

En dan verbaast men zich over recent onderzoek waaruit blijkt dat het vertrouwen in de overheid steeds verder afneemt?

Correcties/aanvullingen

Film ‘De dirigent’

In de recensie van de film De dirigent (24/10, p. C6) staat dat de film in Oakland, Californië speelt. Dat is onjuist. Het eerste deel van de film speelt in New York.