Brieven

Prachtig stukje Amsterdam, maar hoe lang nog?

De huidige situatie: uitzicht op de Oosterkerk vanaf de Hoogte Kadijk.
Foto Bergen & Clement
Een artist impression van de geplande situatie met nieuwbouw.
Beeld BLVG/Hubstudio’s
De huidige en de geplande situatie op de Hoogte Kadijk.

Iedereen die op brug nr. 80 bij de (voormalige) Koning William Werf staat en om zich heen kijkt naar de Kromhoutwerf, de Nieuwe Vaart en de Oosterkerk aan de overkant van de Nieuwe Vaart, zal het beamen: dit is een uniek stukje Amsterdam. Dat moeten ook de projectontwikkelaars van vastgoedonderneming BLVG gedacht hebben, toen ze hun begerig oog op het terrein van de werf lieten vallen: een ideale plek voor woningbouw.

Behalve twee gebouwen moeten er ook een sloepenhaven (voor 60 boten) en een kleine werf komen, beheerd door Boot Service Amsterdam (BSA). Volgens de plannen zouden er in het grootste van de twee gebouwen vooral kleine, maar goed geoutilleerde appartementen voor starters worden ingericht, zogenaamde hubstudio’s met een oppervlakte van 26 vierkante meter.

Oosterkerk niet meer te zien

Wat zal het betekenen voor de buurt als deze plannen het groene licht krijgen van de gemeente, die daar overigens wel het bestemmingsplan voor moet wijzigen? In ieder geval wordt het karakter van het gebied geweld aangedaan. Zo zal de Oosterkerk nauwelijks meer te zien zijn vanaf de Hoogte Kadijk. Zoals elke artist impression suggereert ook die van de geplande bebouwing dat het nog wel meevalt met de omvang en de hoogte daarvan. De werkelijkheid zal vermoedelijk leren dat het fors zal tegenvallen: één enorme kolos op het werfterrein en een kleiner broertje aan de straatkant.

In die smalle straat, een doorgangsroute van Oost naar Centrum, is nu al veel verkeersdrukte. Het zal alleen maar drukker worden, met ongeveer 120 woningen op het oude werfterrein. Bewoners en bezoekers hebben fietsen en mogelijk ook auto’s. Volgens BLVG komen ze niet in aanmerking voor een parkeervergunning, maar sinds wanneer wordt bewoners verboden zo’n vergunning aan te vragen? Bovendien gaan bezoekers en niet te vergeten de eigenaren van de sloepen in de jachthaven ook op zoek naar een parkeerplaats. De Hoogte Kadijk heeft nu al last van (te) veel fijnstof.

De drukte op het water zal ook toenemen en dat terwijl de gemeente juist pogingen in het werk stelt om in dit opzicht vooral het centrum te ontlasten. Vanuit dat beleid heeft de gemeente ook vastgesteld dat in de binnenstad geen nieuwe jachthavens meer mogen worden ontwikkeld. Misschien dat daarom BLVG en BSA spreken over een sloepenhaven. ‘Sloep’ klinkt kleiner dan ‘jacht’, maar de sloepen die regelmatig door de grachten varen met tien tot twintig feestvierders zijn behoorlijk groot en zorgen vaak voor veel overlast.

BLVG stelt in zijn ontwikkelplannen dat het grootste deel van de appartementen voor starters is. Maar de vraag is wat dat voornemen waard is: de hubstudio’s moeten meer dan 1.000 euro huur per maand kosten. Een ander, niet onbelangrijk punt is dat de huurders een contract voor 5 jaar krijgen (met mogelijkheid voor verlenging van 2 jaar); daarna is het aan de eigenaar wat er met de appartementen gebeurt.

Megalomane karakter

De bewonersorganisatie Wakkere Kadijkers probeert krachten tegen de plannen van BLVG en BSA te mobiliseren. Niet dat zij principieel tegen bouw- of ontwikkelplannen voor het werfterrein is, maar de huidige plannen passen door hun megalomane karakter volstrekt niet op de locatie van de werf. Om die reden is er ook een gemeentelijk monumentenstatus aangevraagd bij stadsdeel Centrum. Inmiddels is daar helaas een voorlopig negatieve reactie op ontvangen. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die het Stadsdeel hierover adviseerde, stelde nog wel het volgende: ‘Hoewel de aanwezige waarden van de werf de bescherming als gemeentelijk monument niet rechtvaardigen, kunnen de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden als onderdeel van beschermd stadsgezicht uitgangspunt zijn bij de toekomstige ontwikkeling van het complex.’ Prachtig die waardering, maar deze opmerking van de commissie stelt in het geheel niet gerust. De genoemde waarden kúnnen uitgangspunt zijn bij de toekomstige ontwikkeling van het project. De bewonersorganisatie vreest dat de uitgangspunten van de ontwikkelaars vooral commercieel zullen zijn.