Recensie

Recensie

Hoe Europa veiliger werd na 1815

In haar nieuwe boek Tegen de terreur. Hoe Europa veilig werd na Napoleon beschrijft historicus De Graaf nauwkeurig hoe na 1815 behoudzucht en innovatie, eigenbelang en internationale samenwerking tot een stabiel Europa leidden. De Graaf (1976) schrijft bedaard en helder. In het boek worden de decennia na 1815 niet verheerlijkt als een helaas afgebroken aanloop naar de Europese Unie, maar wordt heel nauwkeurig beschreven hoe behoudzucht en innovatie, eigenbelang en internationale samenwerking, hand in hand konden gaan. Het is een evenwichtig boek dat een genuanceerd beeld van deze periode schildert.

Boek: non-fictie

Beatrice de Graaf: Tegen de terreur.Hoe Europa veilig werd na Napoleon. Prometheus, 510 blz.; 27,50 euro

●●●●●

Correctie: In een eerdere versie stonden abusievelijk vier ballen bij deze tip, dat moeten er drie zijn.