Brieven

Een tunnel is veel logischer dan de Javabrug

Met het plan voor de Javabrug staat een koppig gemeentebestuur tegenover een deel van de burgerij en hogere overheden. Een Javatunnel is onbespreekbaar; te onveilig en onaangenaam. Datzelfde bestuur ziet bij de westelijke IJ-verbinding een tunnel en een brug als gelijkwaardig en wil in het centrum de voetgangerstunnel onder het IJ ontoegankelijk voor fietsers maken – met de komst van station Sixhaven vermindert het gebruik van deze tunnel en zonder fietsers wordt die nog stiller en onaangenamer.

Voor de Javabrug moet ook een nieuw kanaal voor de pleziervaart gegraven worden, maar een diep gelegen Javatunnel is te duur. Pikant is dat Rijkswaterstaat erop wees dat met het verplaatsen van de Cruiseterminal een veel minder diepe, dus goedkopere en beter bruikbare Javatunnel mogelijk wordt. Blijkbaar wil de gemeente de Javatunnel ongunstiger voorstellen dan de Javabrug.

Na veel aandringen is ook duidelijk dat de Javabrug een aanzienlijke tijd openstaat. Door het verzet van Rijkswaterstaat kiest de gemeente nu ook voor een hogere brug; ook dat maakt de brugreistijd ongunstiger vergeleken met die door de tunnel. De nieuwste plannen kennen ook varianten, waarin de Javabrug met een luchtbrug door de smalle Tosatristraat op het Javaeiland met de Schaeferbrug verbonden is. Natuurlijk lokt zo’n gedrocht veel verzet uit, dat maakt deze varianten weinig kansrijk.

Hoe worden dan de aansluitende fietsroutes met de Javabrug? Aan de centrumzijde ligt de drukke autokruising Kattenburgerstraat/Piet Heinkade, met hinderlijk lange wachttijden voor overstekende fietsers. Aan de noordzijde bemoeilijkt de minder steile fietsershelling een goede aansluiting in de Hamerwijk. Dat knaagt aan het gemeente-argument van een betere ontsluiting van deze nieuwe (woon)wijk.

Dan de veel centraler gelegen IJ-tunnel, die na de opening van de Noord/Zuidlijn veel minder door bussen gebruikt wordt. Laat de gemeente deze vrijgekomen ruimte aan de auto? De IJ-tunnel is te steil voor fietsers, roept de gemeente. Laat het bestuur eens bij de Rotterdamse Maastunnel of de Antwerpse scheldetunnel gaan kijken.

Aan de noordzijde ligt de IJ-tunnel vlakbij het IJ-plein; een beter alternatief voor de huidige veren dan de verder uit het centrum gelegen Javabrug. Aan de zuidzijde kan een nieuwe IJ-tunnel-ontsluiting bij het Oosterdokseiland komen, waarmee het centrum veel beter bereikbaar wordt dan met de Javabrug.