Welke politicus leest Montesquieu nog?

De Haagse Stemming Vandaag begint het hoger beroep in de ‘minder Marokkanen’-zaak van Geert Wilders opnieuw. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

De kabinetsdiscussie over ondertekening van het Marrakesh-akkoord is beslecht, evenals een ruzie binnen het bestuur van 50Plus. Aan de klimaattafels lijkt het dan weer minder voortvarend te gaan.

MARRAKKOORD: Een dreigend conflict binnen het kabinet over het migratiepact van Marrakesh is weer even bezworen. Met een ‘aanvullende verklaring’ hopen de regeringspartijen weerwoord te bieden aan critici van het akkoord, zoals het FvD en de PVV. Het kabinet zal het akkoord wel bekrachtigen maar in een stemverklaring expliciet aangeven dat het pact geen onbedoelde juridische gevolgen mag hebben. De ministerraad keurt deze optie hoogstwaarschijnlijk vandaag goed. Tot onvrede van Thierry Baudet. Hij zal volgende week tijdens het al geplande debat hierover, net als de PVV, vast vol op het orgel gaan om de VVD- en CDA-fractie alsnog aan het twijfelen te brengen.

RIJK GEREKEND: Ook bij 50Plus werd gisteren een dreigende crisis - voorlopig - beslecht toen drie bestuursleden die het aan de stok hadden met Geert Dales tijdens een publiekelijk uitgevochten ruzie hun eigen conclusies trokken. Met een vierkoppig bestuur heeft Dales nu de regie over het invullen van de beschikbare vacatures en het hervormen van de partijstructuur. De fundamenteler problemen zijn daarmee niet opgelost. De strijd om de inhoudelijke koers van de partij moet eigenlijk nog beginnen. En Henk Krol bewees weer dat cijfers niet zijn sterkste kant zijn, toen hij beweerde dat “een miljoen mensen” sinds 2014 op 50Plus stemden. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat dat waarschijnlijk steeds min of meer dezelfde kiezers waren.

#SORRYJOHAN: Twitter ontplofte gisteren zowat door de actie #SorryJohan, waarbij lhtb’ers hun onvrede over homo-uitspraken van voetbalanalist Johan Derksen laten blijken. De discussie kreeg een politiek tintje toen Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven zich mengde. De D66’er liet weten met Derksen in debat te willen gaan over diens uitlatingen. “Dit soort uitspraken, die zichtbaar heel veel mensen hebben gekwetst, mogen niet onweersproken blijven”, zei Van Engelshoven. Ze wil als minister van Emancipatie “niet alleen achter deze gekwetste mensen staan, maar ook naast hen”. Of er ook een gesprek komt, is maar de vraag. Vanavond volgt het antwoord in het programma Veronica Inside.

#SORRYMONTESQUIEU: Soms vraag je je af of politici nog weten wie Charles de Montesquieu met zijn trias politica was. Justitieminister Ferdinand Grapperhaus heeft toegegeven dat Ivo Opstelten in 2014 wel degelijk contact had met het OM over de vervolging van Geert Wilders in de ‘minder Marokkanen’-zaak. Eerder reageerde de CDA’er nog ontkennend op vragen over de betrokkenheid van zijn ministerie. Nu zegt Grapperhaus dat er slechts sprake zou zijn geweest van “regulier overleg”. Het hoger beroep tegen Wilders begint vandaag weer, nadat de PVV’er eerder dit jaar de rechters succesvol had gewraakt.

INTEGRITIJD: Wel volgens de wens van Montesquieu: afzwaaiend Eerste Kamer-voorzitter Ankie Broekers-Knol. Met dubbele petten, zoals collega’s van haar die vaak hebben, heeft ze niks. Twee keer per jaar een debat over de integriteit van senatoren en ‘maatregeltjes’ moeten daar wat aan doen. Ook politieke partijen moeten daar een rol in spelen, zegt ze in gesprek met NRC. “Zijn daar soms mensen bij die zich alleen maar melden omdat ze het belang dat ze dienen in de senaat naar voren willen brengen?” En als iemand een belang heeft bij stemming over een wetsvoorstel moet die senator voortaan een disclaimer uitspreken, vindt Broekers-Knol.

KLI-MATIG: Volgende maand komen de klimaatonderhandelaars met voorstellen om de Nederlandse bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen te vergroten. En dus lekken langzaamaan plannen uit, om te kunnen zien hoe die vallen. Wat alvast duidelijk is: het gaat een hoop geld kosten. Zo zijn forse aanschafsubsidies nodig en een vrijstelling van de aanschafbelasting op nieuwe auto’s om Nederland aan het elektrisch rijden te krijgen, blijkt uit stukken in handen van de NOS en RTL Nieuws. De prangendste kwesties lijken echter alsnog voor rekening van het kabinet te komen: over onder andere de ondergrondse opslag van CO2 en de groei van zonne- en windenergie op land is er nog geen akkoord. Gaat de polder er dit keer wel uitkomen?

QUOTE VAN DE DAG

“Als ik een boef was, zou ik me rot lachen.”

Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche Bank, over hoe het toezicht op het voorkomen van witwassen in Europa geregeld is.

Correctie: in een eerdere versie stond dat het kabinet het Marrakesh-verdrag zal ondertekenen. Dit is onjuist: het gaat om een akkoord dat bekrachtigd zal worden.