Opinie

Open Venster

In 010

Grote opluchting deze maand bij basisschool het Open Venster. Volgend voorjaar, zo maakte de gemeente bekend, kunnen de voorbereidingen voor de nieuwbouw in Lombardijen beginnen. Het nieuwe schoolgebouw zou dan in augustus 2021 klaar moeten zijn. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat al twaalf jaar over dit project wordt gesproken, en er al ruim veertien miljoen euro aan is gespendeerd.

Met als enig resultaat: een fundering. Ja, er stond ooit een nieuwe school bovenop, de ‘duurzaamste’ zelfs van Nederland, maar die bevatte niet minder dan 4.577 gebreken, waarna de gemeente in 2016 maar besloot de boel af te breken.

Afgelopen juni verscheen over het bouwschandaal een vernietigend rapport. Dat was, toeval of niet, aan de vooravond van het zomerreces en midden in de collegevorming, waardoor het onderzoek nauwelijks reuring veroorzaakte.

En dat terwijl het leest als een thriller: slechte voorbereiding, een voor deze klus ongeschikte aannemer (de ‘goedkoopste’), chaotische bouwbegeleiding (veel te veel schakels; pas na drie jaar aanrommelen verscherpt toezicht), smijten met gemeenschapsgeld (alleen de architect was al negen keer duurder), rommelige dossiervorming en verkeerde informatie aan de raad. Crisis na crisis, tunnelvisie en haast.

In het stadhuis wordt gefluisterd dat als het onafhankelijk onderzoek eerder was uitgekomen, het onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) vast de kop had gekost. Waarna hij in oktober 2017 nooit minister was geworden. Pas nu, ruim vijf maanden na de presentatie, komt het brisante rapport voor het eerst aan de orde in de commissie bouwen, wonen en buitenruimte.

Ondertussen heeft het Open Venster jarenlang met lapmiddelen de oudbouw in stand moeten houden: vervangen van beschimmelde plafonds, bestrijden van houtrot, checken van lekkende toiletten en plakfolie op de ramen om zomerhitte tegen te gaan. En al die jaren taal noch teken van De Jonge.

Toch klinkt Victor van Toer, directeur van het Open Venster, optimistisch. „We zullen het de komende drie jaar wel uitzingen, nu we weten dat de nieuwbouw eraan komt.”

Dat is mooi, maar de nieuwe school zal nog vele miljoenen gaan kosten.

Willem Pekelder