Is sloop van deze Rotterdamse volkswijk nodig?

Sloop Sociale huurwoningen worden gesloopt in de Tweebosbuurt en er komen vooral koopwoningen en vrijesectorhuur voor terug.

Protest door bewoners tegen sloop woningen in Tweebosbuurt in Rotterdam Afrikaanderwijk. Een meerderheid in de gemeenteraad stemt voor de sloop.
Protest door bewoners tegen sloop woningen in Tweebosbuurt in Rotterdam Afrikaanderwijk. Een meerderheid in de gemeenteraad stemt voor de sloop. Foto Hans van Rhoon/Hollandse Hoogte

De tranen springen in de ogen van Jamina Fakrouni als ze vertelt dat woningcorporatie Vestia het woningblok waarin ze woont in 2020 wil slopen om er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. „Ik woon al 43 jaar in de Tweebosbuurt”, zegt ze. „Mijn hele familie woont in de Afrikaanderwijk. Straks ben ik de enige die ergens anders moet gaan wonen.”

Toen Fakrouni vijf jaar oud was, verhuisde het hele gezin van Marokko naar Rotterdam, waar haar vader een baan had. Weg van hun geboortedorp waren ze op elkaar aangewezen. Dat is altijd zo gebleven, zegt Fakrouni. „Ik help mijn ouders, die al oud zijn. Zij wonen hier ook in de buurt. Dat kan straks misschien niet meer omdat ik dan te ver weg woon.”

Het verhaal van Fakrouni is dat van tientallen andere bewoners van de Tweebosbuurt. Maar de emotie die de angst voor gedwongen vertrek teweegbrengt, zal niet verhinderen dat de gemeenteraad instemt met de sloop van ruim zeshonderd woningen die in eigendom van woningcorporatie Vestia zijn, betoogde fractievoorzitter Co Engberts van de PvdA tijdens een bijeenkomst voor bewoners in de Tweebosbuurt afgelopen maandag. Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD en D66 zijn voor, en die bezetten samen 24 zetels in de raad, een meerderheid van twee zetels.

Technisch in goede staat

Als hij eerder geweten had dat de technische staat van de woningen in veel gevallen goed is, had hij meer kunnen doen, zegt Engberts. „Voor de zomer is ons gezegd dat de woningen verouderd waren.” Dat blijkt nu, volgens Engberts, dus niet waar te zijn. „Maar Vestia moet zo snel mogelijk met de sloop beginnen omdat ze anders geen aanspraak kan maken op een bedrag van 27 miljoen euro verhuurderskorting van het Rijk, een subsidieregeling voor woningcorporaties die oude huizen slopen om er nieuwbouw voor in de plaats te zetten.” Wel is het mogelijk om te pleiten voor meer sociale nieuwbouwwoningen in de Tweebosbuurt dan er nu gepland zijn, zegt Engberts. „Zodat wie terug wil keren in de buurt, dat ook kan.”

In het huidige plan komen er in plaats van de 625 oude sociale huurwoningen 220 terug. Daarvan worden er 90 gerenoveerd. De rest wordt gesloopt. Op de plek van de gesloopte woningen komen 110 woningen vrijesectorhuur en 144 vrijesectorkoop terug. Op een groot, braakliggend terrein tegenover de Hilledijk komen nieuwe 130 sociale huurwoningen. Maar omdat de grond er vervuild is, kan de bouw van die 130 sociale huurwoningen pas over een paar jaar beginnen, zegt Hanneke Klumpes van Vestia. Daardoor moeten de bewoners die zo’n woning toegewezen krijgen tijdelijk elders gehuisvest worden. Dat vinden ze niet fijn, zegt Klumpes.

Bovendien zijn het er te weinig, zegt Engberts, want de helft van de huishoudens wil terug naar de Tweebosbuurt. Een oplossing zou zijn dat er 80 of 90 sociale woningen op het oude rangeerterrein bijkomen. Dat betekent dat de geplande woningen daar kleiner worden, of dat de flat die er komt te staan hoger wordt. Of dat daadwerkelijk gebeurt, kan Klumpes nog niet zeggen: „Dat moet nog besloten worden.”

Volgens Klumpes moet Vestia de sociale huurwoningen wel slopen, ook al zien sommige er van binnen nog heel goed uit, of zijn het objecten die markant zijn voor de Rotterdamse architectuur van begin 1900. „De fundering is vaak niet goed. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. En renoveren is duur. In deze gevallen hebben wij beoordeeld dat slopen beter is. Ook omdat je de wijk dan opnieuw kunt inrichten. Er is weinig groen en ruimte voor spelende kinderen bijvoorbeeld. Dat willen we veranderen.”

Daarbij is de Afrikaanderwijk een focuswijk van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, zegt Klumpes. Daarin staat dat woningcorporaties voor 2030 12.000 woningen in Rotterdam Zuid vernieuwd moeten hebben om meer bewoners met hogere inkomens te trekken. „Wij moeten het beleid van de gemeente uitvoeren. Op dit moment is 96 procent van de woningen in de Tweebosbuurt sociale huur, dat is teveel.”

Die getallen zeggen de meeste bewoners van ‘de Tweebos’ weinig. Dat begrijpt de wethouder die erover gaat, Bas Kurvers (VVD, Vastgoed) ook wel. Het verdriet van de bewoners gaat hem aan het hart, zegt hij tijdens een overleg met de raad. Maar de cijfers spreken voor zich. Als hij het afgesproken beleid wil uitvoeren, is sloop onafwendbaar.

Crooswijk

Volgens actievoerder Menno Janssen, die de Tweebos-bewoners helpt met hun strijd tegen de sloop, is dat niet waar. Hij procedeerde enkele jaren geleden met zijn buren tegen de sloop van panden in Crooswijk waardoor de helft ervan bleef staan. „Die worden nu gekocht door particulieren die ze opknappen. Daar zijn ook gezinnen bij die er prima wonen. Zo verandert de wijk langzamer en hoeven de huidige bewoners niet weg.”