Raad voor Rechtspraak rectificeert handelwijze in zaak-Westenberg

Justitie Raad van Rechtspraak voert arrest van Hoge Raad uit en rectificeert uitlatingen over advocaat.

Foto ANP / Roos Koole
Foto ANP / Roos Koole

Met advertenties in Het Financieel Dagblad en NRC heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Frits Bakker, deze donderdag laten weten te betreuren dat het bestuurscollege van de rechterlijke macht de „reputatie en goede naam’’ van advocaat Hugo Smit schade heeft berokkend.

Het gerechtshof in Den Bosch had de Raad voor de Rechtspraak vorig jaar al in een arrest opdracht gegeven tot het plaatsen van een rectificatie aan het eind van een al jarenlang slepende ruzie tussen de inmiddels gepensioneerde Haagse rechter Hans Westenberg en advocaat Smit. De Raad had cassatie tegen dat arrest ingesteld maar vorige week heeft de Hoge Raad Smit definitief in het gelijk gesteld en dus was rectificeren onvermijdelijk geworden.

Telefoongesprek

De zaak draait om een telefoongesprek dat rechter Westenberg in 1994 voerde met advocaat Smit over een rechtszaak over Schiphol, de zogenoemde Chipshol-zaak. Het gesprek werd in 2004 door Smit in een boek aangehaald, maar Westenberg ontkende met Smit te hebben getelefoneerd. De Raad voor de Rechtspraak steunde Westenberg en stelde in een brief aan de Tweede Kamerfractie van de SP dat het handelen van Smit niet door de beugel kon en schadelijk was voor het functioneren van de rechtspraak.

Lees het bericht over het oordeel van de Hoge Raad in de zaak-Westenberg

Westenberg spande op kosten van de Raad procedures aan tegen Smit. De advocaat moest daarna noodgedwongen opstappen bij het kantoor waar hij werkte. Later werd echter door het gerechtshof vastgesteld dat Smit de waarheid had gesproken. Westenberg kwam daardoor bekend te staan als ‘de liegende rechter’. Smit eist schadevergoeding van Westenberg. Een claim die de Hoge Raad ondersteunt. Het gerechtshof moet nu de omvang van de inkomens- en reputatieschade van Hugo Smit vaststellen.