Brieven

Brieven NRC Handelsblad 29/11/2018

Taalgebruik

Geen klasse, Buma

Als ik het verslag mag geloven van de CDA-bijeenkomst op zaterdag in Amersfoort (Vrolijk of ernstig, partijen zoeken zichzelf, 26/11), hield leider Sybrand Buma partijleden voor dat zij de bovenklasse vormen. Daarom zijn ze het aan hun stand verplicht om anderen ingewikkelde problemen, zoals die inzake het klimaat, helder en duidelijk uit te leggen. „Ook voor hen moeten we een boodschap hebben. We moeten naar de overkant stappen en naast de onderklasse gaan staan.” Naar de overkant stappen?! De onderklasse?! Ik kan bijna niet geloven dat de heer Buma zich van dit soort denigrerende termen bedient. Óf de verslaggever heeft hem verkeerd geciteerd, óf de leider van het CDA is de weg helemaal kwijt en denkt nog in de negentiende eeuw te leven. Aangezien ik vertrouwen heb in de krant vrees ik voor het laatste. Graag zou ik de leider van het CDA in overweging willen geven ‘onderklasse’ eens en vooral uit zijn vocabulaire te schrappen. Een kwestie van noblesse oblige.

Integratie

Ambachtsmensen nodig

Leo Lucassen schrijft in zijn opiniestuk Met de integratie gaat het goed (27/11) dat de integratie van nieuwkomers steeds beter gaat. Dit is zowel te zien in betere onderwijsprestaties als in toenemende arbeidsdeelname. Zorgelijk vindt hij nog wel de maatschappelijke deelname van met name Somaliërs. De kinderen van deze nieuwkomers zouden vooral op het lager beroepsonderwijs zitten. Eerlijk gezegd zie ik daar absoluut het probleem niet van in. Er is een hardnekkig tekort aan ambachtsmensen en het zijn juist de praktische beroepen waarin taalvaardigheid minder een rol speelt. Mijn idee is dat deze kinderen een fantastische toekomst tegemoet gaan. Een toekomst zonder uitkering en met werk. Wat wil je nog meer?

Varend ontgassen

Verbod door provincies

In tegenstelling tot wat beweerd wordt in het artikel Doe als de buren: verbied tankers om varend te ontgassen (23/11) zijn de provinciale verboden juist versnellend voor een algeheel verbod: ze zijn de directe aanleiding voor de internationale verdragswijziging geweest. Die is door het rijk afgedwongen, op basis van de provinciale verboden. Duitsland was daarbij de partij die tegenwerkte. De verboden in het buitenland zijn juist lege hulzen: Duitsland en België hebben helemaal geen ontgasinstallaties en al helemaal geen handhaving.

Boerkaverbod

Politiek schandaal

Utrecht en Den Haag zeggen dat de handhaving van de ‘Boerkawet’ geen prioriteit heeft. Dat mogen bestuurders natuurlijk nooit zeggen. Ze kunnen hooguit zeggen dat de handhaving van bepaalde wetten wél prioriteit heeft. Maar zeggen dat een wet niet gehandhaafd wordt, is mensen uitnodigen die wet te overtreden, en überhaupt een vorm van licht over de wet te denken. Wat een schandaal. En dan ook nog politiek gemotiveerd.

Correcties/aanvullingen

Onverzekerde zorg

In de brief Behoud hospitaal nabij (26/11) stond na een redactionele ingreep: „Laat privéklinieken alleen onverzekerden zorg leveren.” In de originele brief stond: „Laat privéklinieken alleen onverzekerde zorg leveren.” Het ging niet om wel of niet verzekerden, maar om de niet verzekerde zorg.

Aad Veenman

In het artikel Vergoeding NS voor slachtoffers van Holocaust (28/11, p. 2) stond de naam van de voormalige NS-topman verkeerd geschreven. De juiste naam is: Aad Veenman.