Waterstand

Geen benzine aan de pomp door laag waterpeil in de Rijn

Tientallen onbemande pompstations van Shell kampen met een tekort aan benzine en diesel. Oorzaak is het lage waterpeil in de Rijn, waardoor binnenvaartschepen de tankstations amper kunnen bevoorraden. De problemen spelen vooral bij een brandstofdepot in Arnhem. Die krijgt brandstof geleverd vanuit een raffinaderij in Duitsland, maar door de lage waterstand in de Rijn kunnen binnenvaartschepen slechts kleine hoeveelheden benzine vervoeren. Een woordvoerder kon niet zeggen hoe lang de problemen zullen aanhouden. Shell werkt aan alternatieve routes over de weg of over het spoor. (ANP)