Verenigde Naties

‘Klimaatinspanning moet worden verdrievoudigd, na 2030 is het te laat’

De huidige inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, zijn onvoldoende. Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden – zoals wereldleiders in 2015 in Parijs afspraken – moeten de wereldwijde inspanningen verdrievoudigen. Daarvoor hebben de Verenigde Naties dinsdag gewaarschuwd in het jaarlijkse Emissions Gap Report. Om de opwarming onder de 1,5 graad te houden, moeten de inspanningen zelfs vervijfvoudigen. In 2030 moet de CO2-uitstoot tussen de 25 en 50 procent lager zijn dan in 2017 om de wereldwijde stijging respectievelijk onder de 2 en 1,5 graden te houden. Maar er gebeurt te weinig, stelt het VN-Milieuprogramma. „In 2017 is de wereldwijde CO2-uitstoot zelfs weer toegenomen na drie jaar stagnatie.” De organisatie waarschuwt dat het na 2030 niet meer mogelijk is om de opwarming nog onder de 2 graden te houden. „Meer dan ooit is nu ongekende en urgente actie van alle landen nodig.”

De VN onderzochten de effecten van het klimaatbeleid en vergeleken die met de beloftes die werden gedaan in 2015. Het verschil tussen de twee was nog niet eerder zo groot. Vooral op de lange termijn wordt er nog te weinig gedaan, stelt het rapport, dat voor de negende keer verscheen. Landen zullen daarom niet alleen hun huidige inspanningen moeten versnellen maar met ambitieuze plannen voor de lange termijn moeten komen.

Ook in Nederland blijft de CO2-uitstoot stijgen, terwijl concrete langetermijnmaatregelen in de vorm van een klimaatakkoord uitblijven. In het derde kwartaal nam de uitstoot zeer miniem toe (met 0,1 procent) ten opzichte van een jaar eerder.

Nederland heeft nog stappen te zetten om te voldoen aan de zogeheten Urgenda-uitspraak; de staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in 2020 een kwart lager is dan in 1990. In september wilde het Planbureau voor de Leefomgeving de voorstellen voor een klimaatakkoord niet doorrekenen omdat het die te vaag vond.