Toename van geweld tegen docenten voortgezet onderwijs

In vergelijking met drie jaar geleden deelden leerlingen twee keer zo vaak een klap uit aan een leraar.

Archiefbeeld van een schoollokaal.
Archiefbeeld van een schoollokaal. Foto Bart Maat/ANP

Een kwart van de docenten in het voortgezet onderwijs kreeg het afgelopen jaar een scheldpartij van een leerling te verduren. Drie jaar geleden maakte nog 23 procent van de docenten verbaal geweld mee. Dat blijkt uit het onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat woensdag is gepubliceerd.

Ook het aantal leraren dat door leerlingen werd geduwd of geslagen nam toe. In 2015 zei 2 procent van de docenten te maken te hebben gehad met fysiek geweld, nu is dat 3 procent. Hoewel er minder duwen gemeld wordt, is het aantal meldingen van slaan verdubbeld in de afgelopen drie jaar.

In totaal maakten zo’n 1.900 leraren het afgelopen jaar fysiek geweld meem en zo’n 15.100 leraren verbaal geweld.

Ouders

Fysiek geweld door ouders komt bij de docenten nauwelijks voor. Wel heeft 4 procent van de leraren te maken gehad met het dreigen met geweld.

In de enquête gaf 23 procent van de docenten te kennen zich onveiliger te voelen dan drie jaar geleden. Het merendeel, 61 procent, geeft aan dat er weinig veranderd is. De overige 14 procent voelt zich veiliger dan drie jaar geleden. Dit komt onder andere door toegenomen veiligheidsmaatregelen als camera’s en extra beveiligers.